Serafín

View

Hlásateľ evanjelia u Lukáša

Prečo je Lukášovo evanjelium obzvlášť vhodné na objasnenie postavy hlásateľa evanjelia? Práve Lukáš cítil potrebu pokračovať Skutkami apoštolov a tak poskytnúť príklady evanjelizácie a pokračovať v diele evanjelia – v ktorom sa obzvlášť uka...

In stock See more...

6,60 €

Ježišov posledný deň

My, kresťania, vieme, že Ježiš zomrel pre našu spásu. Ako sa na to však pozerajú historické pramene? Piatok, viac ako 2000 rokov dozadu. Žid z Nazareta menom Ježiš je odsúdený ako politický zločinec a ukrižovaný v opustenom lome pri meste...

In stock See more...

5,00 €

Peniaze a evanjelium

My, kresťania západnej Európy, čítame evanjelium, ako by sme nemali peniaze a používame peniaze tak, akoby sme nepoznali z evanjelia vôbec nič. Musíme pripustiť, že sme zabudli na radikálnosť Ježišovho učenia: na slová "alebo Boh, alebo mam...

In stock See more...

3,00 €

Stručný úvod do kníh Starého zákona

Ako upozorňuje názov tejto knižky, ide len o stručný úvod do starozákonných kníh. Avšak aj napriek tomu je pôvodný text v tomto slovenskom vydaní rozšírený o niekoľko citátov z kníh Starého zákona. prof. Hugolin Langkammer (1930) – frant...

In stock See more...

6,14 €