Precept Ministries International

View

Muži a ich stratégia víťazstva nad pokušením

Je zrejmé, že naša kultúra je posadnudá sexom. Stále viac sme znásilňovaní pornografiou a obrazmi so sexuálnym podtónom. Dôsledky sú zrejmé v úpadku morálky, sexuálnych závislostiach, neviazaných sexuálnych vzťahoch a praktikách a v narasta...

In stock See more...

4,80 €

Krok za krokom - 2 Tesalonickým

Nebuďte pomýlení, pokiaľ ide o "Deň Pánov". Ľudia v cirkevnom zbore v Tesalonikách sa veľmi zaujímali o veci doby konca, rovnako ako dnes mnohí z nás. Nemali v tom ale celkom jasno až kým nedostali tento list od apoštola Pavla. Ak študuješ...

In stock See more...

3,50 €

Krok za krokom - List Jakuba

Aká je skutočná, opravdová  viera? Ako by sme mali žiť svoj kresťanský život? Každý verš tohoto praktického štúdia listu Jakoba obsahuje určité inštrukcie či smernice, varovanie i povzbudenie. Nauč sa tieto Božie pravdy aby si vedel/la, ako...

In stock See more...

4,80 €

Kamaráti, mám problém!

Dávame do pozornosti novú knihu - štúdium Biblie pre deti 2-5 (6) ročník ZŠ list Jakuba. Kniha je výbornou pomôckou jednak pre rodičov, ktorí chcú vyučovať svoje deti pravdám Písma, aby od detstva poznali Písma, ktoré ich môžu urobiť múdrym...

See more...

4,80 €

Out of stock

Byť učeníkom – to niečo stojí

V našej súčasnej, takzvanej kresťanskej kultúre je niekedy ťažké navonok rozlíšiť, kto je skutočným kresťanom a kto ním nie je. Preto Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby si uvedomili, že učeníctvo ich bude čosi stáť; že budú musieť počí...

In stock See more...

3,90 €

Krok za Krokom – Efezským

Induktívne štúdium Listu Efezským v 10 lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie.

In stock See more...

4,50 €

Krok za Krokom – 2 Timoteovi

Induktívne štúdium Druhého listu Timoteovi v 13 lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Pavol zveril evanjelium Timoteovi, ale aj iným ľuďom. Strážiš poklad Slova, ktorý ti bol zverený? Svojím životom? Svojimi slovam...

In stock See more...

3,50 €

Krok za Krokom – Titovi

Induktívne štúdium Listu Titovi v troch lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Čo má cirkev robiť s bezbožnými? Aký je vzťah medzi biblickým učením a dobrými skutkami? Ako môžeš žiť zbožný život v bezbožnom svete?...

In stock See more...

3,50 €

Krok za Krokom – 2 Petra

Induktívne štúdium Druhého listu Petra v ôsmych lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Mnohí ľudia sú zvedení falošnými učiteľmi a falošným učením. Počuj volanie a spomeň si na moc a prísľuby nášho Pána Ježiša Kri...

In stock See more...

3,50 €

Krok za krokom – Evanjelium podľa Jána

Induktívne štúdium Evanjelia podľa Jána v 17 lekciách. Tvorivý spôsob, ako osloviť mladé mysle a mladé životy. Krok za krokom je séria biblických štúdií určených pre dorast. Túto dynamickú sériu môžu využiť rodičia, vedúci nedeľných...

In stock See more...

3,50 €

Krok za krokom – Králi a proroci - Jonáš

Induktívne štúdium biblickej knihy Jonáš Už si sa niekedy pokúšal/a utekať pred Bohom? Môže sa človek skryť pred vševediacim a všemocným Bohom? Boh si použil neochotného proroka, aby zvestoval Božie milosrdenstvo jednému zlému mestu. Keby...

In stock See more...

3,50 €

Krok za krokom – 1 Tesalonickým

Induktívne štúdium Prvého listu Tesalonickým v jedenástich lekciách. Vhodné na individuálne a skupinové štúdium Biblie. Si vzorom pre ostatných? Toto štúdium ti pomôže porozumieť princípom príkladného života, ktorý je skutočným poslaním Pr...

In stock See more...

4,80 €