Poutníkova četba

View

Labyrint světa a ráj srdce

Kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského v moderní češtině. Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace. Jak poutník hledající smysl života projde všechna zákoutí světa, aby nakonec...

In stock See more...

15,90 €

Jan Amos - Historický komiks

Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že byl Komenského život jedn...

In stock See more...

16,50 €

Svou slávu nikomu nedám

Kniha podrobně vysvětluje učení o Boží milosti s důrazem na Boží svrchovanost a neschopnost člověka cokoli učinit pro vlastní spasení. Ve světě, který je naprosto zaplaven synergickým chápáním spasení jakožto spolupráce mezi Bohem a člověk...

In stock See more...

17,80 €

Slova povzbuzení

Kniha sestavená z povzbudivých kázání Ch. H. Spurgeona se Vám stane zdrojem síly, radosti a povzbuzení na každý všední den. Spurgeonova slova povzbuzení je natolik užitečná a nadčasová kniha, že až na několik zastaralých odkazů byste si mo...

In stock See more...

15,90 €

Navzdory temnotě, SZ komentář – Soudců a Rút

Komentář k biblickým knihám Soudců a Růt   Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch náro...

In stock See more...

5,30 €

Život v Kristu, NZ komentář – Efezským

Tento komentář ke knize Efeszkým nám dává odpovědi pro každodenní život současného křesťana. (Zdroj: www.poutnikovacetba.cz)

In stock See more...

8,50 €

Vzdáleni živému Bohu, SZ komentář – Malachiáš

Komentář k poslední knize Starého zákona – Malachiáše, čtivý, věrný Božímu Slovu. Pro osobní růst ve víře a porozumění Bohu a Jeho vůli, pro společná studia ve skupinkách. Praktický pomocník pro kazatele přináší aplikace Malachiášova proroc...

In stock See more...

3,20 €

Hlubina bezpečnosti

Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení. Zná dobře lidská pokušení i lidské touhy: „Když nám nad hlavou začne zuřit vichřice (které ve světě musejí přicháze...

In stock See more...

13,10 €

Evoluce - fakta nebo fikce?

Vynikající materiál na téma evoluce versus stvoření vhodný k rozdávání vašim skeptickým přátelům.Prozkoumejte blíže tvrzení evoluční teorie o původu života spolu s Dr. Blanchardem. Jistě objevíte nová fakta, o kterých vám ve škole nikdo neř...

In stock See more...

2,00 €

Kristus v knize Exodus

Pro mnoho křesťanů je Starý zákon jako zamčená truhla. Věří, že obsahuje nesmírný poklad, ale nemohou k němu najít klíč. Kde tedy jsou klíče k odemčení Starého zákona? Nalezneme je na stránkách Nového zákona. Stan Evers vysvětluje, jak je...

In stock See more...

6,30 €

Velkolepé dílo, SZ komentář – Ezdráš a Nehemjáš

Čtivý komentář k biblickým knihám Ezdráš a Nehemjáš, mocně promlouvá do situace nově vznikajících sborů, vyzývá a prakticky vede k duchovní obnově církve. V době jásavého uctívání zaměřeného na prožitky a na zábavně orientovanou evangeliza...

In stock See more...

7,70 €