Polárka

View

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov

Súbor pramenných textov súvisiacich s cyrilo-metodskou misiou na našom území a s jej bezprostredným pokračovaním sprístupňuje slovenskému čitateľovi v jednom zväzku základné, ale aj menej známe písomné pamiatky, ktoré poukazujú na korene na...

In stock See more...

12,95 €

Trma-vrma v Betleheme

Celoobrázková detská kniha plná pestrofarebných ilustrácií o narodení Ježiša v Betleheme.

In stock See more...

6,20 €