Oikoymenh

View

Kniha o vtěleném Slově

Svazek VI: Spis de Verbo incarnato autora mnoha exegetických, systematicko-theologických a mystických pojednání je nejen úvodem do jeho díla, nýbrž také ukázkou spirituality dvanáctého století. Richard, převoř augustánského opatství Svatéh...

In stock See more...

7,30 €

Ježíš Nazaretský

Autor uvádí do současného ježíšovského bádání méně běžnou formou: v hlavní stati odpovídá na základní problémy tak, jak je pro něj formulovala redakce mezinárodního sborníku k tomuto tématu; poté v několika studiích předkládá své historické...

In stock See more...

8,00 €

Milost podle Theodora z Mopsuestie

Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň jako autor christologické koncepce, v níž je velký význam přičítán Kristovu lidství. Studie zkoumá význam Theodorovy...

In stock See more...

6,10 €

Filosofie a víra

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry. Odedávna (přinejmenším od doby dospívání) jsem se cítil vždy znovu zraňován rozporem mezi jedním evangeliem a nevraživostí různých konfesí. Dvojí hlavní schizma, západo...

In stock See more...

7,30 €

Přítomnost Boha v dějinách

V knize Přítomnost Boha v dějinách představuje Fackenheim svůj koncept „zakládajících zkušeností“ judaismu – společných, znovu zpřítomňovaných zkušeností, jež stvrzují víru v neomezeného Boha, přítomného v omezených lidských dějinách. Tuto...

In stock See more...

6,20 €