Nemecká biblická spoločnosť

View

Biblia, nemecká, replika Lutherovej Biblie

Replika Lutherovej Biblie vydania z roku 1545 v krabičke.

In stock See more...

107,80 €

Price for members 97,02 €

Biblia, nemecká, Lutherov preklad, zelená

Nemecká Biblia. Edícia 2017 na päťsté výročie Reformácie. Obsahuje farebné mapy.

In stock See more...

11,00 €

Price for members 9,90 €

Biblia, nemecká, Lutherov preklad

Nemecká Biblia s deuterokánonickými knihami. Edícia 2017 na päťsté výročie Reformácie. Obsahuje históriou reformácie na farebných stranách.

In stock See more...

16,50 €

Price for members 14,85 €

Biblia nemecká, štandardný formát, červená

Moderný preklad Biblie Gute Nachricht Bibel. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch, pred každou biblickou knihou je doplnený úvod. Stručný sprievodca pomôže čitateľovi nájsť v Biblii dôležité texty. Biblia obsahuje podrobné vysvetlivky mno...

In stock See more...

15,50 €

Price for members 13,95 €

Nová zmluva grécka, 28. vydanie, v štandardnom formáte

Ukážku textu otvoríte kliknutím na tento odkaz. Standard edition with blue hardcover. 28th, revised edition 2012. Following intensive preparatory work, the new edition of the Novum Testamentum Graece (»Nestle-Aland« or »NA28«) is now be...

In stock See more...

33,00 €

Price for members 29,70 €

Nová zmluva anglicko-grécka, 28. vydanie, v štandardnom formáte

Anglický text v preklade New Revised Standard Version; The Revised English Bible. Grécky text - preklad 28. vydanie Nestle-Aland Novum Testamentum Graece.

In stock See more...

39,00 €

Price for members 35,10 €

Nová zmluva grécka, 28. vydanie, v štandardnom formáte, imitácia kože

Following intensive preparatory work, the Nestle-Aland 28th Edition (NA28) of the Novum Testamentum Graece is now available. This standard and globally preeminent reference among Greek New Testament editions has been fundamentally revised a...

In stock See more...

43,00 €

Price for members 38,70 €

Nová zmluva grécka, 28. vydanie, vo veľkom formáte

Standard edition with blue hardcover, 28th, revised edition 2012 Following intensive preparatory work, the new edition of the Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland or NA28) is now being published. Thus this standard and globally preeminen...

In stock See more...

51,00 €

Price for members 45,90 €

Nová zmluva grécka, 27. vydanie, štandardný formát

Dvadsiatesiedme vydanie Novej zmluvy Novum Testamentum Graece malo podľa pôvodného plánu obsahovať len opravy, ktoré by boli zhrnutím priebežne korigovaných výtlačkov a zároveň formálne uzatvoriť sériu. Bolo však zrejmé, že žiadúce budú roz...

In stock See more...

18,90 €

Bežná cena 23,00 €

Biblia hebrejská, Stuttgartensia, pevná väzba

Hebrejská Biblia v piatom vydaní. Tento hebrejský text Starého zákona je jedným z najautentickejších ucelených textov hebrejskej Biblie, z ktorého vychádza väčšina dnešných prekladov. Základom sú masoretské texty z línie Ben Ašer, X. verzie...

In stock See more...

40,00 €

Septuaginta a Vulgata, CD

Kompletný biblický text gréckej Starej zmluvy – Septuaginty a latinskej Biblie – Vulgáty bez kritického aparátu. Vyznačuje sa paralelným usporiadaním latinského a gréckeho biblického text, ako aj paralelnými tradíciami vo vnútri každej verz...

In stock See more...

18,00 €

Dvanásť malých prorokov, BHQ, č. 13

The fifth fascicle of the Biblia Hebraica Quinta contains the twelve minor prophets Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi.   (Origin of the text and picture: German Bible Socie...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Sudcovia, BHQ, č. 7

It is in fact the pioneering, standard reference for biblical studies: The Biblia Hebraica Quinta (BHQ) is the new, globally prevailing edition of the Hebrew Old Testament.  Brand new is now the "Judges" volume. Judges is the 7th part of...

In stock See more...

50,50 €

Price for members 45,45 €

Deuteronómium, BHQ, č. 5

The new edition of Biblia Hebraica is now reaching publication. The third fascicle contains the book of Deuteronomy. The entire edition shall be complete by 2015. Some features included: Each book is also accompanied by a commentary;...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Ezdráš a Nehemiáš, BHQ, č. 20

The new edition of Biblia Hebraica is now reaching publication. The second fascicle contains the books of Ezra and Nehemiah – prepared by David Marcus. The entire edition shall be completed by 2015. Some features included: Diplomatic...

In stock See more...

50,50 €

Price for members 45,45 €

Všeobecný úvod a Megilloth, BHQ, č. 18

The first fascicles of a new edition of Biblia Hebraica are now reaching publication. The first installment contains the General Introduction and Megilloth (Ruth, Canticles, Qoheleth, Lamentations, Esther). The edition should be complete...

In stock See more...

52,00 €

Price for members 46,80 €

Grécko-anglický slovník k Novej zmluve

Slovník vychádza z gréckej Novej zmluvy vydanej organizáciou United Bible Societies. Zahŕňa úplnú slovnú zásobu obsiahnutú v texte, ako aj v poznámkovom aparáte. Rôzne významy slov sú radené podľa frekvencie výskytu a podané v súčasnej angl...

In stock See more...

5,75 €

Konkordancia ku gréckej Novej zmluve

Konkordancia vychádza z Novum Testamentum Graece od Nestle-Aland (26. vydanie) a z The Greek New Testament (3. upravené vydanie). Úvod ku konkordancii je v nemeckom aj anglickom jazyku. Heslá sú radené v dvoch stĺpcoch.

In stock See more...

10,20 €

Nová zmluva grécka, 4. revidované vydanie

Podobne ako Novum Testamentum Graece, 27. vydanie, aj štvrté vydanie The Greek New Testament je v súčasnosti určujúcim vydaním originálneho textu Novej zmluvy. Texty sú v oboch prípadoch rovnaké, odlišujú sa ale v detailoch diakritiky a roz...

In stock See more...

16,00 €

Bežná cena 26,50 €

Septuaginta

Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edited Alfred Rahlfs Septuaginta je starý židovský preklad Starej zmluvy do biblickej gréčtiny. Úvodníky k vydaniu sú písané v latinskom, nemeckom a anglickom jazyku. Text je radený jed...

In stock See more...

33,00 €

Biblia nemecká, Die Bibel nach Luther

Nemecká Biblia v preklade Martina Luthera. Pod biblickým textom sa nachádzajú krížové odkazy a niekoľko vysvetliviek. Prílohou Biblie je krátky biblický slovník, konkordancia, vysvetlenie pravopisu vlastných mien a názvov, chronologická tab...

In stock See more...

16,70 €

Price for members 15,03 €

Nová zmluva nemecká, Die Gute Nachricht, v súčasnom jazyku

Preklad Novej zmluvy v modernej nemčine obsahuje poznámky k biblickému textu, vysvetlivky mien a častých pojmov, odkazy na Starú zmluvu, register hesiel a čierno-biele mapy. V doslove sú vysvetlené princípy dodržiavané pri tomto modernom pr...

In stock See more...

3,49 €

Price for members 3,14 €

Nová zmluva nemecko-francúzsko-anglická

Vydanie obsahuje nemeckú Novú zmluvu v preklade Martina Luthera revidovanom v roku 1984, francúzsku Novú zmluvu Segond revidovanú v roku 1978 a autorizovaný anglický preklad King James Version.

In stock See more...

13,80 €

Price for members 12,42 €

Nová zmluva grécko-anglická

Text v Novej zmluve je usporiadaný tak, že grécky text sa nachádza na ľavej strane a anglický na pravej. Grécku časť tvorí text v preklade Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 26. vydanie), anglickú časť tvorí preklad Revised Standard Ve...

In stock See more...

34,52 €

Price for members 31,07 €
Show more ...