Návrat domů

View

Když oslice promluvila

Tento soubor biblických výkladů bude vítaným zdrojem inspirace především čtenáři, který se Biblí zabývá pravidelně a dlouhodobě. Autor se zde dotýká některých známých, ale různě vykládaných veršů, například- cokoli svážeš na zemi, bude již...

In stock See more...

5,80 €

Evangelikálové

Roger E. Olson jako představitel post-konzervativního amerického evangelikalismu prezentuje evangelikální teologii jako příběh hnutí, které má své historické kořeny i milníky, ale zároveň napětí i zápasy o klíčové otázky ortodoxie a křesťan...

In stock See more...

7,80 €

Uchvácen Kristem

Co nám Ježíš zvěstoval o Bohu? Co vlastně kázal? Co to vlastně zjevoval? Křesťany všech věků netrápí ze všeho nejvíc zákonictví, nedostatek víry či teologické spory. Nejvíc je trápí sám Ježíš. Ten totiž udílí svobodu tak štědře a nebezpečně...

In stock See more...

9,80 €

Zázraky

Otázku, zda se dějí zázraky, nelze nikdy zodpovědět na základě pouhé zkušenosti. Každá událost, která může být prohlášena za zázrak, je v poslední instanci něco, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme či hmatáme. A naše smysly nejsou neomylné...

In stock See more...

9,90 €

Rozbité sny

Proč Bůh dovolí, aby se nám naše sny zhroutily? Proč Bůh dovolí, aby nás to bolelo, a nezasahuje, aby nás z toho dostal...?V každé generaci je jen hrstka lidí, kteří věří, že poznání Boha váží víc než jakékoli jiné požehnání. A zdá se, že t...

In stock See more...

8,90 €

Třikrát evoluce versus stvoření

Všichni si ze školních lavic zajisté pamatujeme tzv. evoluční teorii, která – zjednodušeně řečeno – hovoří o vzniku života prestřednictvím nahodilého vývoje. Málokdo z nás však tuší, že existují také jiné teorie, které se zabývají vznikem ž...

In stock See more...

15,30 €

Lukášovo evangelium

Dr. Gooding starostlivo analyzuje literárnu stavbu Lukášovho evanjelia a poukazuje na jedinečnosť, s akou Lukáš zobrazil Kristovu osobu a dielo. Lukáš rozpráva svoj príbeh v dvoch častiach, ktorými sú príchod Božieho Syna zo slávy a jeho ná...

In stock See more...

2,99 €

  • 1
  • 2