Nakladatelství P3K

View

Osamělý člověk víry

Výklad prvních dvou kapitol knihy Berešit (Genesis), v nichž autor nachází dva lidské prototypy – kreativního a majestátného (a majetnického) Adama I a Bohu oddaného muže smlouvy, osamělého Adama II. Klasická práce spojující kantovský exist...

In stock See more...

5,90 €

Stezka Tóry

Ústředním tématem knihy Netivot olam je Maharalovo vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnoh...

In stock See more...

9,20 €

Ner Micva

Spis rabi Löwa – Ner micva (Světlo příkazu) – se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Vždyť nic na světě se neděje náhodně, a tím méně pak...

In stock See more...

9,90 €

Příběhy Tóry

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům: základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …) kapitoly od Stvoření svět...

In stock See more...

9,80 €

Osmnáct století Izraele

Osmnáct století Izraele je stručným přehledem historie Země izraelské a především jejích židovských obyvatel od přelomové katastrofy zničení druhého Chrámu přes pohnuté dějiny pronásledovaní, nadějí a úspěchu až po zrození sionistického hnu...

In stock See more...

9,20 €

Izrael soudců a králů

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry z Nakladatelství P3K. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides,...

In stock See more...

9,80 €

Králové Izraele

Králové Izraele – v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců, po dobytí Jeruzaléma králem Davidem. Jádr...

In stock See more...

9,50 €

Příběh knihy Ester

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav...

In stock See more...

10,30 €

Úvahy nad Tórou

Komentáře k biblickým Pěti knihám Mojžíšovým od jednoho z nejvýznamnějších novodobých izraelských náboženských filozofů – Ješajahu Leibowitze (1903 – 1994). Leibowitz konfrontuje text Tóry s velkými filozofickými systémy Spinozy a Kanta, ab...

In stock See more...

9,60 €