MSEJK Bratislava/GBV-DILLENBURG

View

Za vysokú cenu

"Túžila som podať obraz pokorného, Kristu podobného kresťana, aj to, ako môže takáto duša vplývať na svoje okolie. Celý svet väzí v zlom. Na ceste do záhuby ho nezastavia a späť ku Kristu neprivedú ani teórie, ani učenia, ani formy, ale jed...

In stock See more...

6,10 €

James A. Stewart Kristov stredný útočník

Vynikajúco spracovaná biografia Kristovi oddaného škótskeho evanjelistu, známeho aj v našich krajoch, ktorý získal mnohé duše pre Božie kráľovstvo, dokonca i tie, ktoré predčasne padli vo vojne. Kniha odkrýva jeho metódy evanjelizácie s dôr...

In stock See more...

6,00 €

Susedia

Román z dedinského prostredia z obdobia vzniku Československej republiky."Hoci mali v domácnosti Bibliu, ani ju nečítali, nie to, aby svoj život podľa nej spravovali. A predsa verili, že po smrti bude s nimi raz všetko dobre." Kristína Roy...

In stock See more...

2,80 €

Za presvedčenie

Román o národnostne i nábožensky prenasledovaných študentoch na ev. lýceu v Bratislave. " Boj o duchovné presvedčenie ani dnes nie je skončený: obliekol len inú formu a iné rúcho. Tým, ktorí v nepretržitom spojive chcú žiť s Kristom, bude...

In stock See more...

4,40 €

Z malých leopardov vyrastú veľké leopardy, komix

Z MALÝCH LEOPARDOV VYRASTÚ VEĽKÉ LEOPARDY – lovec priniesol mláďa leoparda. Neposlúchol radu náčelníka, aby ho zabili. Deti sa s ním hrali. Z milučkého mláďaťa vyrástol veľký leopard. Veľký leopard zabil lovca. Náčelník v ťažkom súboji so z...

In stock See more...

1,30 €

Čas na zamyslenie

„Milosrdný Samaritán sa díval okolo a chcel vidieť. Aj uvidel a pomohol. To je, myslím, jedinečná a každodenná príležitosť v lekárskom povolaní. Sú to dni aj noci, plač a bolesť, utrpenie a úľava, ale aj úžasná možnosť rozdávať pomoc, povz...

In stock See more...

3,95 €