Mlýn

View

Markovo evangelium 1 – 8

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

In stock See more...

6,30 €

Kázání na hoře

Kázání na hoře (pátá, šestá a sedmá kapitola Evangelia podle Matouše) obsahuje řadu velmi známých Ježíšových výroků. Komu však byly určeny a jak k nim dnes přistupovat? Výkladů těchto tří kapitol vzniklo v dějinách církve mnoho. Tato kníž...

In stock See more...

6,30 €

Budu s tebou ...

Kniha P. Bukowského se od roku 1994 dočkala už šesti vydání a představuje přelomové dílo německé pastýřské péče druhé poloviny 20. století. Pomocí řady konkrétních příkladů autor ukazuje, jak lze vnést biblický příběh či myšlenku do rozhovo...

In stock See more...

6,00 €

Věty křesťanské víry

V této knížce jsou stručně vyloženy základní věty křesťanského jazyka: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a desatero. Ty pak doplňuje vysvětlení, co je křest a večeře Páně. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)

In stock See more...

5,04 €

Bežná cena 6,30 €

Zapovězené žalmy

Biblickým žalmum se v tradici přezdívá Písně chvály. Ve skutečnosti však navzdoru názvu sbírka žalmu neobsahuje jen chvály. Naopak, převládají spíš nářky a modlitby úzkosti. Více než zpěvum chval a vděčnosti, jež čtenáři většinou duvěrně z...

In stock See more...

3,60 €

Bláznovství víry podle Jakuba

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco...

In stock See more...

4,10 €

Teologie Nového Zákona

Tato kniha se pokouší zachytit základní zvěst Nového zákona v její rozmanitosti, závažnosti, jedinečnosti i pluralitě. Teologie Nového zákona se stala v posledních desetiletích téměr historickou disciplínou: zabývá se vyjádřeními křesťanské...

In stock See more...

12,80 €

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  ...

In stock See more...

7,30 €

Filosofie jako brána k teologii

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofi...

In stock See more...

5,10 €

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)    

In stock See more...

5,50 €

Úvod do biblické didaktiky

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce. Přeložil L. Beneš, P. Gallus, O. Kolář, O. Macek a T. Landová–Vejnarová. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

7,30 €

Umučení Polykarpa a pašijní příběh

Umučení Polykarpa (List církve ve Smyrně církvi ve Filomelou) je zpráva o mučednické smrti Polykarpa (ca 155), žáka apoštolů a smyrenského biskupa. Tato směs narativních a parenetických prvků se stala vzorovým textem vnikajícího martyrologi...

In stock See more...

5,50 €

Lukášovská podobenství

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobe...

In stock See more...

5,50 €

Víra usilující rozumět

Tato kniha je jedním z nejpřístupnějších úvodů do křesťanské teologie. Nabízí vhled do reformované tradice a současně je ukázkou, jak se dnešní teologie potýká s otázkami, které na nás doléhají. Daniel L. Migliore působil do roku 2009 jako...

In stock See more...

8,72 €

Bežná cena 10,90 €

Řeč filosofické a biblické reflexe

„Svět je spravován zmatkem lidí a Boží spravedlností, já bych řekla: Božím milosrdenstvím." Práce se zabývá dílem prof. Boženy Komárkové (1903 – 1997), zejména jejím příspěvkem k problematice spravedlnosti a lidských práv; tato autorka hle...

In stock See more...

7,30 €

Člověk mezi nebem a zemí

Analýza a srovnání pojetí víry v dílech dvou velkých postav protestantské teologie 20. století, Paula Tillicha a Karla Bartha. Těžištěm práce jsou dvě obsáhlé kapitoly o pojetí víry obou teologů v průběhu jejich celé teologické činnosti. Tř...

In stock See more...

8,70 €

Vyprávění a právo v knize Exodus

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…). (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

4,50 €

Den se přiblížil

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

3,60 €

Místo svobody

Co je vlastně svoboda v křesťanském pojetí a co to znamená v praxi – proč zahrnuje i přestupek, jak vstupuje do služby druhým a otevírá rozhovor, jak vytváří nový typ autority a vede k přijímání rizika... Z francouzštiny přeložil Jan Sokol...

In stock See more...

1,70 €

Milost v patristice

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému JIŘÍ MRÁZEK: Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře MATYÁŠ HAVRDA: Milost jako po...

In stock See more...

5,84 €

Bežná cena 7,30 €

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti« Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona Petr Pokorný: Markovo evangelium a luk...

In stock See more...

5,10 €

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damaš...

In stock See more...

7,30 €

Apoštolské vyznání

Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat obsah křesťanské víry. Jejich jazyk je nám ovšem vzdálený – co říká? A není na čase sáhnout po jiných vyjádřeních? Dotis...

In stock See more...

2,60 €

Apokalypsa byla zítra

Poslední biblická kniha – Apokalypsa neboli Zjevení sv. Jana – zavalí čtenáře spoustou symbolických obrazů, které jsou dnes už těžko srozumitelné. Nejsou předzvěstí katastrofy (i když o ní mluví): jde tu především o zaslíbení, které naplňuj...

In stock See more...

2,50 €

Show more ...
  • 1
  • 2