Medzinárodná biblická spoločnosť

View

Dorie (komix)

Skutočný napínavý príbeh nemilovaného, nechceného a zneužívaného dievčata, ktoré uprostred svojho utrpenia objavila osobitného priateľa, ktorý stál pri nej aj v tých najťažších chvíľach a zmenil jej zúfalstvo v nádej. Je to prekreslená knih...

In stock See more...

2,20 €

Nová zmluva, kambodžská, khmerština

Kambodžská Nová zmluva v jazyku khmerština.

In stock See more...

13,40 €

Price for members 12,06 €

Anjeli - tajomní Boží služobníci

V dobe, keď  ľudia hľadajú nebezpečnými a mylnými spôsobmi odpovede na čoraz nástojčivejšie otázky o "druhej skutočnosti", o neviditeľnom svete duchov, poukazuje Billy Graham na jediný hodnoverný prameň, ktorý nás môže informovať o pozadí a...

In stock See more...

4,50 €

Abrahám

Príbeh patriarchu Abraháma zo série Malé biblické knihy pre deti, ktorá sa môže stať prvým krokom k tomu, aby sa vaše dieťa začalo zaujímať o Bibliu. V strede knižky sa nachádza veľká rozkladacia strana s interaktívnym textom. Krátke vety a...

In stock See more...

2,50 €

Daniel

Príbeh proroka Daniela zo série Malé biblické knihy pre deti, ktorá sa môže stať prvým krokom k tomu, aby sa vaše dieťa začalo zaujímať o Bibliu. V strede knižky sa nachádza veľká rozkladacia strana s interaktívnym textom. Krátke vety a ľ...

In stock See more...

2,50 €

Nová zmluva, komiks

Život Ježiša Krista zobrazený formou komiksu podľa štyroch evanjelií Matúša, Marka, Lukáša a Jána. V knihe je rovnako formou komiksu zachytený život prvotnej cirkvi, ktorý opisujú Skutky apoštolov a Pavlove listy. V závere knihy sú stručn...

In stock See more...

2,50 €

Na čom záleží?

Malá brožúrka ponúka niekoľko zamyslení nad otázkou Na čom záleží?. V texte sú pridané aj citáty z Biblie a citáty niekoľkých známych osobností. Brožúrka končí pozvaním k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista....

In stock See more...

1,00 €

Kam pôjdem odtiaľto?

Brožúrka určená pre väzňov ponúka odpovede na otázky, ako napríklad: Kam pôjdem so svojou vinou? Kam pôjdem, keď som nahnevaný? Ku každej otázke autor prikladá verše z Biblie. Na konci knihy sa nachádza výzva a pozvanie vstúpiť do vzťahu s...

In stock See more...

0,66 €

Vnútorná sloboda

Brožúrka určená väzňom ponúka biblické odpovede na otázky, ako napríklad: Môže mi Boh dať vnútornú slobodu? Čo nájdem v Biblii? Ako mám žiť ako nasledovník Ježiša? V závere sa nachádzajú svedectvá niekoľkých väzňov, ktorí prežili Božie o...

In stock See more...

1,00 €

Štvrtý muž

Brožúrka určená väzňom zachytáva príbehy štyroch mužov z Biblie: Samsona, Jákoba, Dávida a Ježiša. V závere knižka pozýva k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista.

In stock See more...

0,50 €

A Negyedik Ember

Brožúrka určená väzňom predstavuje príbehy štyroch mužov z Biblie: Samsona, Jákoba, Dávida a Ježiša. V závere knižka pozýva k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista.

In stock See more...

0,50 €

Šesť rušných dní

Nádherný príbeh stvorenia s ilustráciami a krátkym popisom v slovenskom a anglickom jazyku. Na konci knižky autori predkladajú čitateľovi výzvu na prijatie Pána Ježiša za svojho Spasiteľa, a tak možnosť získať večný život s Bohom.

In stock See more...

1,10 €

Biblia anglicko-albánska, detská

Vybrané state z Božieho slova v detskej Biblii My First Bible in pictures sú písané dvojjazyčne a sú sprevádzané ilustráciami. Deti sa v tejto knihe zoznámia s hlavnými myšlienkami Svätého písma, ktoré im v živote pomôžu ducho...

In stock See more...

3,90 €

Biblia anglická, Holy Bible, New International Version, mäkká väzba Z25

Anglická Biblia v preklade New International Version.

In stock Damaged See more...

8,25 €

Bežná cena 11,00 €