Medzinárodná biblická spoločnosť

View

Dorie (komix)

Skutočný napínavý príbeh nemilovaného, nechceného a zneužívaného dievčata, ktoré uprostred svojho utrpenia objavila osobitného priateľa, ktorý stál pri nej aj v tých najťažších chvíľach a zmenil jej zúfalstvo v nádej. Je to prekreslená knih...

In stock See more...

2,20 €

Nová zmluva, kambodžská, khmerština

Kambodžská Nová zmluva v jazyku khmerština.

In stock See more...

13,40 €

Price for members 12,06 €

Anjeli - tajomní Boží služobníci

V dobe, keď  ľudia hľadajú nebezpečnými a mylnými spôsobmi odpovede na čoraz nástojčivejšie otázky o "druhej skutočnosti", o neviditeľnom svete duchov, poukazuje Billy Graham na jediný hodnoverný prameň, ktorý nás môže informovať o pozadí a...

In stock See more...

4,50 €

Nádej pre každého – Nová zmluva s fotografiami

Nová zmluva v modernom jazyku s veľkými písmenami pre ľahšie čítanie. Preklad realizovala Medzinárodná biblická spoločnosť na základe New International Version (NIV). Ako pri preklade NIV, tak aj pri tomto preklade sa kládla vysoká náročnos...

In stock See more...

9,95 €

Abrahám

Príbeh patriarchu Abraháma zo série Malé biblické knihy pre deti, ktorá sa môže stať prvým krokom k tomu, aby sa vaše dieťa začalo zaujímať o Bibliu. V strede knižky sa nachádza veľká rozkladacia strana s interaktívnym textom. Krátke vety a...

In stock See more...

2,50 €

Daniel

Príbeh proroka Daniela zo série Malé biblické knihy pre deti, ktorá sa môže stať prvým krokom k tomu, aby sa vaše dieťa začalo zaujímať o Bibliu. V strede knižky sa nachádza veľká rozkladacia strana s interaktívnym textom. Krátke vety a ľ...

In stock See more...

2,50 €

Nová zmluva, komiks

Život Ježiša Krista zobrazený formou komiksu podľa štyroch evanjelií Matúša, Marka, Lukáša a Jána. V knihe je rovnako formou komiksu zachytený život prvotnej cirkvi, ktorý opisujú Skutky apoštolov a Pavlove listy. V závere knihy sú stručn...

In stock See more...

2,50 €

Na čom záleží?

Malá brožúrka ponúka niekoľko zamyslení nad otázkou Na čom záleží?. V texte sú pridané aj citáty z Biblie a citáty niekoľkých známych osobností. Brožúrka končí pozvaním k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista....

In stock See more...

1,00 €

Kam pôjdem odtiaľto?

Brožúrka určená pre väzňov ponúka odpovede na otázky, ako napríklad: Kam pôjdem so svojou vinou? Kam pôjdem, keď som nahnevaný? Ku každej otázke autor prikladá verše z Biblie. Na konci knihy sa nachádza výzva a pozvanie vstúpiť do vzťahu s...

In stock See more...

0,66 €

Vnútorná sloboda

Brožúrka určená väzňom ponúka biblické odpovede na otázky, ako napríklad: Môže mi Boh dať vnútornú slobodu? Čo nájdem v Biblii? Ako mám žiť ako nasledovník Ježiša? V závere sa nachádzajú svedectvá niekoľkých väzňov, ktorí prežili Božie o...

In stock See more...

1,00 €

Štvrtý muž

Brožúrka určená väzňom zachytáva príbehy štyroch mužov z Biblie: Samsona, Jákoba, Dávida a Ježiša. V závere knižka pozýva k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista.

In stock See more...

0,50 €

A Negyedik Ember

Brožúrka určená väzňom predstavuje príbehy štyroch mužov z Biblie: Samsona, Jákoba, Dávida a Ježiša. V závere knižka pozýva k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista.

In stock See more...

0,50 €

Šesť rušných dní

Nádherný príbeh stvorenia s ilustráciami a krátkym popisom v slovenskom a anglickom jazyku. Na konci knižky autori predkladajú čitateľovi výzvu na prijatie Pána Ježiša za svojho Spasiteľa, a tak možnosť získať večný život s Bohom.

In stock See more...

1,10 €

Biblia anglicko-albánska, detská

Vybrané state z Božieho slova v detskej Biblii My First Bible in pictures sú písané dvojjazyčne a sú sprevádzané ilustráciami. Deti sa v tejto knihe zoznámia s hlavnými myšlienkami Svätého písma, ktoré im v živote pomôžu ducho...

In stock See more...

3,90 €

Biblia anglická, Holy Bible, New International Version, mäkká väzba Z25

Anglická Biblia v preklade New International Version.

In stock Damaged See more...

8,25 €

Bežná cena 11,00 €