LINGEA

View

Latinčina, 1. diel

Učebnica obsahuje: normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku, komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stred...

In stock See more...

17,90 €

Latinčina, 2. diel

Učebnica obsahuje: normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku, komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stred...

In stock See more...

14,90 €

Grécko-slovenský slovník

Slovník obsahuje: 32 000 hesiel; prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej antiky/rannej Byzancie; každé základ...

In stock See more...

49,90 €

Biblická gréčtina

Spoľahlivá jazyková učebnica nielen pre študentov základných kurzov gréčtiny, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať biblistike. Vďaka prehľadnému členeniu na číslované paragrafy a registrom môže slúžiť aj ako referenčná príručka gréckej gr...

In stock See more...

19,90 €