Gospel Publishing Mission

View

Stories of the Bible

101 dobrodružných príbehov zo Starej aj Novej zmluvy, ktoré by deti mali poznať. Knižka plná ilustrácií je napísaná jednoduchou angličtinou. Obsahuje aj krátky slovník, v ktorom sú vysvetlené niektoré ťažšie slová, pre deti náročné na poroz...

In stock See more...

11,84 €

The Story of Jesus, part one

Knižka prináša evanjelium vo forme zrozumiteľnej pre deti, v jednoduchom anglickom jazyku. Pri každej kapitole sú uvedené nové slovká, ktoré sú v nej použité. Knižka je vhodná aj pre tých, ktorí by sa chceli naučiť hovoriť o evanjeliu v ang...

In stock See more...

2,78 €

The Story of Jesus, part two

Knižka prináša evanjelium vo forme zrozumiteľnej pre deti, v jednoduchom anglickom jazyku. Pri každej kapitole sú uvedené nové slovká, ktoré sú v nej použité. Knižka je vhodná aj pre tých, ktorí by sa chceli naučiť hovoriť o evanjeliu v ang...

In stock See more...

2,78 €

The Story of Jesus, part three

Knižka prináša evanjelium vo forme zrozumiteľnej pre deti, v jednoduchom anglickom jazyku. Pri každej kapitole sú uvedené nové slovká, ktoré sú v nej použité. Knižka je vhodná aj pre tých, ktorí by sa chceli naučiť hovoriť o evanjeliu v ang...

In stock See more...

2,78 €

Je Boh naozaj mojím Otcom? / Is God Really My Father?

Dvojjazyčná slovensko - anglická kniha pre deti, je ilustrovaná a písaná jednoduchou angličtinou prispôsobenou deťom. Odpovedá na dôležitú otázku o zmysle života a prostredníctvom príbehov o nebi, hriechu, anjeloch či o Ježišovom živote hov...

In stock See more...

6,85 €

Jesus, My Very Best Friend

Ilustrovaná knižka pre deti, písaná jednoduchou angličtinou. Postupnými krokmi a odkazmi z Biblie autor vedie deti k tomu, aby prijali Pána Ježiša do svojho srdca a aby sa Ježiš stal ich najlepším priateľom.

In stock See more...

2,04 €

Waiting for Wonder

Autor rozpráva príbeh Biblie veľmi jednoduchým spôsobom prijateľným pre deti. Knižka začína prosbou vnučky, aby jej stará mama porozprávala príbeh. Stará mama jej počas trinástich dní rozpovie príbeh o Božom pláne pre tento svet, o jeho záz...

In stock See more...

6,98 €