Francúzska biblická spoločnosť

View

Biblia francúzska, v modernom jazyku, bez DT kníh

Dynamický preklad Biblie v modernom francúzskom jazyku, naddenominačného charakteru. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, poznámkový aparát, chronologické tabuľky, krátky slovník, čierno-biele plány pôdorysu Jeruzalema a chrámu, far...

In stock See more...

8,70 €

Price for members 7,83 €

Nová zmluva a žalmy, francúzska, pôvodný preklad

Preklad Novej zmluvy a žalmov pochádza priamo z pôvodných jazykov. Ide o druhé revidované vydanie s krátkym slovníkom na konci. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch, pri žalmoch v jednom stĺpci. Vydanie obsahuje aj krížové o...

In stock See more...

6,80 €

Price for members 6,12 €

Biblia francúzska, v súčasnej francúzštine, bez DT kníh

Biblia v súčasnej francúzštine, medzidenominačný preklad bez deuterokánonických kníh. Biblický text je doplnený úvodmi, poznámkami, slovníkom a mapami.

In stock See more...

14,60 €

Price for members 13,14 €

Nová zmluva a žalmy, francúzska, súčasný preklad

Nová zmluva v súčasnej francúzštine obsahuje ako prílohu tabuľku synopsy evanjelií, krátky slovník biblických pojmov a biblické mapy. Text na stranách je usporiadaný do dvoch stĺpcov.

In stock See more...

7,10 €

Price for members 6,39 €

Nová zmluva arabsko-francúzska

Súčasný francúzsky preklad Novej zmluvy v kombinácii s rovnakým biblickým textom v arabskom jazyku. V prílohách sa nachádza abecedný zoznam vybraných slov a niekoľko pravidiel pre duchovný život. Nová zmluva má mäkkú ohybnú obálku a praktic...

In stock See more...

7,50 €

Nová zmluva a žalmy, francúzska, 2. opravené vydanie

Nová zmluva a Žalmy v súčasnej francúzštine doplnená o krátky slovník biblických pojmov. Text na stranách je usporiadaný do dvoch stĺpcov.

In stock See more...

12,50 €

Na ceste... putovanie Bibliou pre migrantov, anglický jazyk

Brožúra v anglickom jazyku sprevádza čitateľa na jeho ceste 33 biblickými pasážami. Sedem kapitol sa venuje rôznym fázam cesty; obsahujú niekoľko biblických pasáží na premýšľanie. Brožúra tiež obsahuje svedectvá ľudí, ktorí opisujú svoje sk...

In stock See more...

1,50 €

Na ceste... putovanie Bibliou pre migrantov, arabský jazyk

Brožúra v arabskom jazyku sprevádza čitateľa na jeho ceste 33 biblickými pasážami. Sedem kapitol sa venuje rôznym fázam cesty – obsahujú niekoľko biblických pasáží na premýšľanie. Brožúra tiež obsahuje svedectvá ľudí, ktorí opisujú svoje sk...

In stock See more...

1,50 €