CreativPress

View

Na ceste k domovu

Bestseller New York Times Kniha, ktorú by si mal prečítať každý, kto si uvedomuje, že pribúdajúcimi rokmi sa blíži k „domovu" a nie je jedno, ako žije, v čo verí a aký bude jeho koniec. „Nikdy som si nemyslel, že sa dožijem takéhoto vys...

In stock See more...

7,50 €

Manželstvo bez sklamaní

Indukatívne štúdium, ktoré ti pomôže porozumieť Božiemu slovu, prinesie uzdravenie tvojej duši a dá usmernene tvojmu životu. Vo svete, ktorý nás bombarduje odpoveďami, sa pýtame, čo Boh hovorí o úlohe muža a ženy v manželstve, o komunikácií...

In stock See more...

4,80 €

Vyslobodenie z pút Božou mocou

Mnohí kresťania strácajú nádej, lebo nepoznajú pravdu. Boj ich zastihne nepripravených, šípy nepriateľa zasahujú a osídla hriechu spútavajú. Legalizmus zväzuje a metódy jednoduchých a rýchlych riešení zlyhávajú. Ako sa zbaviť pút, ako a u...

In stock See more...

3,50 €

Nová tolerancia

Kniha odhaľuje skutočnú povahu kultúrneho hnutia “novej tolerancie”, ktoré sa šíri aj medzi nami (hoci nepomenované), a pomáha porozumieť jej doktrínam, ktoré ohrozujú rodiny i cirkev. Poukazuje na jeho nebezpečný program a ciele a vystrojí...

In stock See more...

6,00 €

Biblia správnych rozhodnutí

Čo sa môže vaše dieťa naučiť z Evinej nesprávnej voľby? ...z Noachovho správneho rozhodnutia? ...z Lótovho zmätku v rozhodovaní? Viac ako 60 dramatických príbehov biblických postáv, ktoré urobili správne alebo nesprávne rozhodnutia a násle...

In stock See more...

14,50 €

Príbeh Cyrila a Metoda

Životný príbeh Cyrila a Metoda, vierozvestcov, ktorí priniesli Slovanom písmo a šírili medzi nimi kresťanské učenie. Príbeh solúnskych bratov je spracovaný veľmi pútavou komiksovou formou.    

In stock See more...

5,00 €

Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie

Táto rozsiahla kniha erudovane odpovedá na otázky, ako napríklad: Je Biblia historicky vierohodná?, Existujú spoľahlivé dôkazy o výrokoch, v ktorých sa Kristus vyhlasuje za Boha?, Obstojí kresťanstvo v kritike 21. storočia? Josh McDowell o...

In stock See more...

20,00 €

Príbehy zo Živej Biblie

V tejto knihe je 73 najdôležitejších príbehov z Biblie, siahajúcich od stvorenia sveta až po zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a jeho návrat do neba. Príbehy ilustrovali svetoznámi umelci Richard a Frances Hookovci.

In stock See more...

6,64 €

Evanjelium podľa Matúša - Wuppertálska študijná Biblia

Evanjelium podľa Matúša vysvetlené Fritzom Rieneckerom, spoluautorom a spoluvydavateľom Wuppertálskej študijnej Biblie – Nového zákona. Wuppertálska študijná Biblia je jedinečná kombinácia biblických textov a užitočných poznámok v ľahko či...

In stock See more...

3,32 €

Nádej pre budúcnosť

Knižka je venovaná ženám zaskočeným tehotenstvom. V knižke nájdu pohľady Božieho slova na niektoré životné situácie, príbehy žien z Biblie aj príbeh Pána Ježiša.

In stock See more...

1,33 €

Život patriarchu Jozefa

Príbeh starozákonného patriarchu, ktorého život osobitným spôsobom usmerňovala Božia prozreteľnosť. Úvahy o postave patriarchu Jozefa nám môžu pomôcť lepšie poznávať vedenie Božie v aj našom živote. – J. Ondrej Markuš    

In stock See more...

1,50 €

Biblia s aplikáciami pre život – Evanjelium podľa Matúša

Biblia s aplikáciami pre život, spracovaná vydavateľstvom Tyndale House Publishers a kresťanskou organizáciou Mládež pre Krista, je výsledkom viacročnej spolupráce kresťanských učiteľov, vychovávateľov a redaktorov. Táto študijná Bibl...

In stock See more...

3,00 €

William Tyndale – Plameň pašovania, anglicko - slovenské

William Tyndale žil život plný dobrodružstiev, nebezpečenstva a odvahy. Riskoval svoj život pre veci, ktorým veril. Preložiť Bibliu do angličtiny bolo proti zákonu, bol to zločin pod hrozbou trestu smrti. Keďže Tyndale bol rozhodnutý pokrač...

In stock See more...

7,50 €

Na Boží stavbě

Výklad starozákonnej knihy proroka Nehemiáša – úsilie proroka o obnovenie zničeného Jeruzalema autor prirovnáva k obnove a budovaniu cirkvi. Nehemiáš a jeho úsilí o obnovení zničeného města v době jeho rekordného ničení, věnované všem prac...

In stock See more...

1,50 €

William Tyndale – Plameň pašovania, audiokniha, CD

Toto CD vám umožní vypočuť si príbeh o Williamovi Tyndalovi - prvom prekladateľovi Biblie do anglického jazyka. Príbeh o jeho obetavej práci vám ponúkame v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Rovnako dvojjazyčne je napísaná kniha William T...

In stock See more...

6,50 €

Odhaľovanie islamu

Pochopenie islamu je často zahalené závojom pre nás neznámych presvedčení, zvykov a prejavov. Televízne vysielania nám často ponúkajú zavádzajúce pohľady na islamské národy. Častokrát sa nám do uší dostávajú slová moslim a džihád predovšetk...

In stock See more...

15,00 €