CreativPress

View

Lámač pút

Nové vydanie bestselleru Neila T. Andersona Lamač pút vedie čitateľa ďalej od tieňov a pút v ich živote. Vedie ich smerom k slobode, ktorá prichádza, keď si uvedomíme, že máme právo byť slobodní, zriekneme sa Satana, budeme bojovať proti po...

In stock See more...

6,80 €

Nenechávaj si mozog pred dverami!

Autor knihy racionálne a s humorom ozrejmuje bežné mýty o Bohu, Biblii, náboženstve a ukazuje ako kresťanstvo obstáva v skúške faktov a racionality.

See more...

8,50 €

Out of stock

Manželstvo bez sklamaní

Indukatívne štúdium, ktoré ti pomôže porozumieť Božiemu slovu, prinesie uzdravenie tvojej duši a dá usmernene tvojmu životu. Vo svete, ktorý nás bombarduje odpoveďami, sa pýtame, čo Boh hovorí o úlohe muža a ženy v manželstve, o komunikácií...

In stock See more...

4,80 €

Vyslobodenie z pút Božou mocou

Mnohí kresťania strácajú nádej, lebo nepoznajú pravdu. Boj ich zastihne nepripravených, šípy nepriateľa zasahujú a osídla hriechu spútavajú. Legalizmus zväzuje a metódy jednoduchých a rýchlych riešení zlyhávajú. Ako sa zbaviť pút, ako a u...

In stock See more...

3,50 €

Nová tolerancia

Kniha odhaľuje skutočnú povahu kultúrneho hnutia “novej tolerancie”, ktoré sa šíri aj medzi nami (hoci nepomenované), a pomáha porozumieť jej doktrínam, ktoré ohrozujú rodiny i cirkev. Poukazuje na jeho nebezpečný program a ciele a vystrojí...

In stock See more...

6,00 €

Príbeh Cyrila a Metoda

Životný príbeh Cyrila a Metoda, vierozvestcov, ktorí priniesli Slovanom písmo a šírili medzi nimi kresťanské učenie. Príbeh solúnskych bratov je spracovaný veľmi pútavou komiksovou formou.    

In stock See more...

5,00 €

Príbehy zo Živej Biblie

V tejto knihe je 73 najdôležitejších príbehov z Biblie, siahajúcich od stvorenia sveta až po zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a jeho návrat do neba. Príbehy ilustrovali svetoznámi umelci Richard a Frances Hookovci.

In stock See more...

6,80 €

Evanjelium podľa Marka - Wuppertálska študijná Biblia

Evanjelium podľa Marka vysvetlené Fritzom Rieneckerom, spoluautorom a spoluvydavateľom Wuppertálskej študijnej Biblie – Nového zákona. Wuppertálska študijná Biblia je jedinečná kombinácia biblických textov a užitočných poznámok v ľahko čit...

In stock See more...

4,40 €

Evanjelium podľa Matúša - Wuppertálska študijná Biblia

Evanjelium podľa Matúša vysvetlené Fritzom Rieneckerom, spoluautorom a spoluvydavateľom Wuppertálskej študijnej Biblie – Nového zákona. Wuppertálska študijná Biblia je jedinečná kombinácia biblických textov a užitočných poznámok v ľahko či...

In stock See more...

4,32 €

Biblia s aplikáciami pre život – Evanjelium podľa Matúša

Biblia s aplikáciami pre život, spracovaná vydavateľstvom Tyndale House Publishers a kresťanskou organizáciou Mládež pre Krista, je výsledkom viacročnej spolupráce kresťanských učiteľov, vychovávateľov a redaktorov. Táto študijná Bibl...

In stock See more...

3,00 €

Nádej pre budúcnosť

Knižka je venovaná ženám zaskočeným tehotenstvom. V knižke nájdu pohľady Božieho slova na niektoré životné situácie, príbehy žien z Biblie aj príbeh Pána Ježiša.

In stock See more...

1,33 €

William Tyndale – Plameň pašovania, anglicko - slovenské

William Tyndale žil život plný dobrodružstiev, nebezpečenstva a odvahy. Riskoval svoj život pre veci, ktorým veril. Preložiť Bibliu do angličtiny bolo proti zákonu, bol to zločin pod hrozbou trestu smrti. Keďže Tyndale bol rozhodnutý pokrač...

In stock See more...

7,50 €

Na Boží stavbě

Výklad starozákonnej knihy proroka Nehemiáša – úsilie proroka o obnovenie zničeného Jeruzalema autor prirovnáva k obnove a budovaniu cirkvi. Nehemiáš a jeho úsilí o obnovení zničeného města v době jeho rekordného ničení, věnované všem prac...

In stock See more...

1,50 €