Cesta

View

Duchovní bratři

Teolog „chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav – mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea. "Vyrostli jsme s nimi, ale asi...

In stock See more...

6,10 €

Čtyři knihy o následování Krista

Následování Krista od augustiniánského mnicha Tomáše Kempenského je po Bibli nejrozšířenější knihou světové literatury. Kniha pomáhá odpoutat se od každodenního shonu a znovu najít cestu ke Kristu. Autor čelí rozpadu hodnot prostředky aktuá...

In stock See more...

6,90 €

Návrat ke Stromu života

Mezi sedmi dny stvoření první kapitoly Geneze a vznikem vesmíru Velkým třeskem se zdá být neřešitelný rozpor. Evoluční myšlenka a nauka bible, příběh Adama a Evy v Edenu a příběh australopitéků na afrických pláních je obvykle považován atei...

In stock See more...

7,30 €

Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

"Neuvidíte-li zázraky a divy," říká Kristus, "neuvěříte." Přál bych si, abych se uměl dívat kolem sebe, abych viděl. Kéž bych svůj život zde, nebe a hvězdy, květiny a motýly vnímal jako zázrak, jako něco nesamozřejmého, jako něco, co by nem...

In stock See more...

9,80 €

Co je církev?

Co je církev? To není dnes pouze teoretická otázka. Velká proměna, kterou prochází všechny křesťanské církve, konflikty a reformy, proměny a změny kladou naléhavě otázku: Co je nyní doopravdy Církev Kristova ve své podstatě a co ne? (Zdroj...

In stock See more...

1,90 €

Skryté věci

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a pro náboženství byl z...

In stock See more...

8,60 €

Stát se moudrým mužem

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se...

In stock See more...

7,50 €

Co je duše?

Duše se podobá vzácne perle, ona je pravým bohatstvím, pravým "já". Oba autoři – Anselm Grün (nar. 1945, známý benediktinský mnich, ekonom kláštera, dr. theologie a psycholog), Wunibald Müller (nar. 1950, psychoterapeut, teolog a psycholog...

In stock See more...

4,90 €

Čestně o víře

Kniha otázek a odpovědí, které vznikaly při setkáních mladého irského kněze s křesťany a hledajícími. Gallaghera charakterizuje otevřenost pro nové cesty, široký kulturní rozhled a teologická erudovanost. Schopnost být srozumitelný autorovi...

In stock See more...

2,40 €

Modlitba argentinských nocí

Nebudu nikdy dobrým teologem, pokud budu jen studovat názory jiných, psát vybroušené rešerše a nikdy nepocítím žízeň živé bytosti po Bohu. Pokud budu svět zkoumat jen z vnějšku, jako nezávislý a nezaujatý novinář, nikdy jej nepostihnu. Živo...

In stock See more...

5,80 €

Loď

Poetická oslava smyslu a krásy přírody ...a tak zkouším z paluby zamávat či poslat znamení, že zde jsem. Volám ze svého plavidla po někom, kdo by rozuměl, nakláním se přes palubu a odhazuji do moře lahve se zprávami, ale zdá se, že celý ne...

In stock See more...

5,10 €

Šestá cesta

Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, nýbrž prostě je, shora i zdola obklopena mrazivým kosmem s vakuem. V tomto černém vakuu pluje náš modrý koráb, osvětlený jako reflektory paprsky Slunce. Z jeho paluby visí girlandy orchidejí,...

In stock See more...

5,80 €

Neumělcům života

První část se odvíjí od základní danosti, že Tvůrce tvoří tvůrce. Tedy že Bůh dal všemu stvoření dar a schopnost dále se podílet na díle stvoření. Obrovská radost z člověka jako obrazu Božího se prolíná první částí knihy. Autor zve ke skvěl...

In stock See more...

7,30 €

Život je sacra zajímavej

Rozhovor Marka Orka Váchy s Karlem Satoriou Deset let v trapistickém klášteře naučilo Karla Satoriu mnohem víc než jen naslouchat tichu, učilo jej především umět život, umět svůj čin, porozumět zadání svého života. Kniha je strhujícím uved...

In stock See more...

5,40 €

Perspektivy naděje

Teologická výpověď o naději ve vzkříšení, s předmluvou Karla Skalického. Křesťanská eschatologie nám zprostředkovává transcendentální poznání založené na Zjevení, je plná naděje, jejímž důvodem je ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Proto lze...

In stock See more...

2,40 €