Česká biblická spoločnosť

View

Ester, Český ekumenický komentář k SZ

V knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: Prvním z nich je vyprávění o zapuzení královny Vašti a Esteřině vzestupu, druhým vyprávění o vzestupu a pádu Hamana, kterému odpovídá ponížení a vzestup Mordechaje. Ohrožení existence...

In stock See more...

8,50 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, pevná väzba, oranžová

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického tex...

In stock See more...

18,90 €

Pět českých novozákonních překladů

Překládání Písma představuje v duchovním a kulturním životě českého národa zcela mimořádný fenomén a doprovází celé jeho dějiny od raného středověku až do současnosti. Také tlumočení Bible do češtiny v moderní době (tj. po r. 1900) patří k...

In stock See more...

5,90 €

Biblia česká, ekumenický preklad, s DT, vreckový formát, na magnet, červená

Vydání v umělé kůži, tentokrát s magnetickou klopou, která brání poškození stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled s praktičností. Novou součástí této Bible jsou orientační výřezy, které umožňují snadnější vyhlednávání jednotlivých knih....

In stock See more...

26,60 €

Biblia česká, Slovo na cestu, vreckový formát, mäkká väzba

Slovo na cestu (SNC) je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha čitateľovi lepšie pochopiť myšlienky a zmysel pôvodného biblického textu. Tento preklad si získal...

In stock See more...

17,30 €

Price for members 15,57 €

Biblia česká, Slovo na cestu, s poznámkami

Biblia česká v modernom preklade Slovo na cestu (SNC), bez deuterokánonických kníh. Dvojfarebná tlač s ilustráciami. SNC je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha...

In stock See more...

72,40 €

Biblia česká, Slovo na cestu, pevná väzba

Slovo na cestu (SNC) je čitateľný, jasný a zrozumiteľný preklad Biblie. Teologické výrazy a termíny uvádza v súčasnej češtine, čím napomáha čitateľovi lepšie pochopiť myšlienky a zmysel pôvodného biblického textu. Tento preklad si získal ve...

In stock See more...

24,10 €

Price for members 21,69 €

Biblia česká, ekumenický preklad, bez DT kníh

Biblia v českom ekumenickom preklade neobsahuje deuterokánonické knihy. Prílohou Biblie sú čierno-biele mapy a prehľad oddielov Starej a Novej zmluvy. Text je radený do dvoch stĺpcov.

In stock See more...

12,50 €

Bežná cena 19,15 €

Biblia česká, ekumenický preklad bez DT kníh, vo vreckovom formáte

Biblia v Českom ekumenickom preklade bez deuterokánonických kníh v praktickom malom formáte. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, podrobné rozdelenie biblických kníh na jednotlivé tematické oddiely, chronologické tab...

In stock See more...

13,50 €

Price for members 12,15 €

ABC Bible

Tato kniha je bohatě ilustrovaným průvodcem Bible a jejího historického pozadí. Každá ze sedmdesáti chronologicky usopořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové a informativní bloky textu a množství fotografií, map a tabulek. Na okrajíc...

In stock See more...

16,34 €

Rodinná encyklopedie Bible

Rodinná encyklopedie Bible (The Lion Encyclopedia of The Bible) poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují...

In stock See more...

8,70 €

Price for members 7,83 €

...A co o tom říká Bible

Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i...

In stock See more...

13,80 €

Příběhy z Bible

Ilustrované príbehy pre deti zo Starej a Novej zmluvy, v ekumenickom preklade. Kniha je určená deťom od 6 rokov.

In stock See more...

7,40 €

Biblia česká, ekumenický preklad, s DT knihami

Český ekumenický preklad vrátane deuterokánonických kníh. Text je usporiadaný v jednom stĺpci, obsahuje tiež poznámky a odkazy na iné texty v Biblii. Na konci Biblie sa nachádzajú farebné mapy. Biblia je dostupná aj v modrej farbe.  

In stock See more...

12,20 €

Price for members 10,98 €

Biblia česká, ekumenický preklad, bez DT kníh, hnedá

Český ekumenický preklad bez deuterokánonických kníh obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, poznámky k textu a čierno-biele mapy. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch, Žalmy sú písané v jednom stĺpci.

In stock See more...

25,24 €

Komentár NZ - Zjevení Janovo

Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista doc. Jiří Mrázek, Th.D, shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou něk...

In stock See more...

8,70 €

Komentár NZ - List Efezským

Druhé upravené vydání Komentář předního českého teologa prof. ThDr. P. Pokorného, DrSc., předkládá ucelený výklad Pavlova listu Efezským. Je určen jak teologům, tak i laikům, čímž nejen kvalitně rozšiřuje počet českých odborných teologický...

In stock See more...

4,70 €

Komentár NZ - První list Tesalonickým

První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Autorka čtenáři nabízí zasvěcený vhled do prostředí, ve kterém vznikala první křesťanská společenství. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k...

In stock See more...

5,80 €

Biblia česká, ekumenický preklad, bez DT kníh, koženka

Český ekumenický preklad Biblie bez deuterokánonických kníh v praktickom malom formáte. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, podrobné rozdelenie kníh na jednotlivé tematické oddiely, chronologické tabuľky i mapy....

In stock See more...

16,90 €

Price for members 15,21 €

Biblia česká, synoptická, s DT knihami, pevná väzba

Unikátna publikácia, ktorá spája Český ekumenický preklad a Bibliu kralickú do jednej knihy. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch. Vydanie obsahuje deuterokánonické knihy.

See more...

28,90 €

Out of stock

Biblia česká, kralická, vo vreckovom formáte

Biblia s názvom Svatá Bible aneb Všechny svatá Písma Starého i Nového Zákona podľa posledného vydania kralického prekladu z roku 1613. Kralická Biblia je prvým českým prekladom Biblie z pôvodných jazykov (hebrejčiny, aramejčin...

In stock See more...

19,20 €

Světem Bible

Bible je poklad světové literatury. Je to sbírka spisů ze starověkého Předního východu, která poskytuje úžasný vhled do minulosti. Obsahuje několik odlišných žánrů – příběhy, kronikářské zápisy, zákony, poezii, přísloví a dopisy. Nejstarší...

In stock See more...

13,20 €

Komentár NZ – Evangelium podle Matouše

Autor komentáře, doc. Jiří Mrázek, Th.D., vedoucí katedry Nového zákona ETF UK, se Matoušovým evangeliem zabývá dlouhodobě a na toto téma již několikrát publikoval. V rozsáhlém textu doc. Mrázek podrobně seznamuje čtenáře s obsahem Matoušov...

In stock See more...

12,60 €

Biblia česká, ekumenický preklad, s DT knihami, hnedá farba

Český ekumenický preklad Biblie vrátane deuterokánonických kníh. Text je písaný v jednom stĺpci, obsahuje poznámky a odkazy na iné biblické texty. Na konci sa nachádzajú farebné mapy.  

In stock See more...

14,50 €

Price for members 13,05 €
Show more ...