Best sellers

View

Poznámková Biblia - Inšpiruj sa...

Poznámkova Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade, 4. opravené vydanie, bez deuterokánonických kníh. Viac aj na tomto odkaze: www.poznamkova.biblia.sk Čo je poznámková Biblia? Poznámková Biblia nadväzuje na trend, ktorý už je v nie...

In stock See more...

40,92 €

44,00 €

7 % off
Price for members 35,20 €

Boh a Stephen Hawking

„Tvrdenie o vyhostení Boha vyzerá určite grandiózne. Keď ide o tak veľa, musíme Hawkinga požiadať, aby predložil dôkazy na podopretie svojho tvrdenia. Obstoja jeho argumenty pri dôkladnom skúmaní? Myslím si, že máme právo to vedieť.” Kniha...

In stock See more...

5,77 €

6,20 €

7 % off
Price for members 4,96 €

Biblia slovenská, Roháček, štandardný formát

Svätá Biblia v preklade prof. Jozefa Roháčka. Vydanie z roku 2017 má štandardný formát a väčšie, dobre čitateľné písmo. Biblia má mäkkú väzbu a čierny obal (imitácia kože) so striebornými písmenami. Obsahuje text podľa pôvodného 2. revidova...

In stock See more...

17,58 €

18,90 €

7 % off
Price for members 15,12 €

Moja okienková Biblia

TRVALO ZNÍŽENÁ CENA TITULU O 30 % VZHĽADOM NA MIERNE NIŽŠIU KVALITU PREVEDENIA - pozri obrázok. Moja okienková  Biblia je výborným úvodom pre spoznávanie obľúbených príbehov Starej a Novej zmluvy. Pomocou veľkých trvácnych otváracích okien...

In stock See more...

4,70 €

6,75 €

30 % off

Biblia slovenská, Roháček, vreckový formát

Svätá Biblia v preklade Jozefa Roháčka vo vreckovom vydaní z roku 2017 má menšie, dobre čitateľné písmo a praktický obal so zipsom. Obsahuje text podľa pôvodného 2. revidovaného vydania Roháčkovho prekladu z roku 1969. Príloha zahŕňa 10 čie...

In stock See more...

14,60 €

15,70 €

7 % off
Price for members 12,56 €

Biblia slovenská, ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Štvrté opravené vydanie Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie,...

In stock See more...

18,60 €

20,00 €

7 % off
Price for members 16,00 €

Moja obrázková BIBLIA

Obľúbené biblické príbehy pre deti. Kniha obsahuje krátke texty a pekné ilustrácie, vďaka ktorým môžu deti spoznávať Boha a Jeho dielo. Biblia je taktiež v ponuke pre „Krabicový predaj“ – balenie po 10 kusov, krabica. Ide o zľavu poskytova...

In stock See more...

6,23 €

6,70 €

7 % off
Price for members 5,36 €

Biblický atlas

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa od povolania Abraháma po začiatky kresťanskej cirkvi. Súčasťou atlasu je tiež zemepisný slovník miest uvedených v Biblii. Tento biblick...

In stock See more...

4,19 €

4,50 €

7 % off
Price for members 3,60 €

Študijná Biblia

Druhé vydanie z roku 2016   Prvé komplexné dielo tohto druhu na Slovensku. Okrem samotného biblického textu obsahuje aj študijný a výkladový aparát, ktorý vznikol na základe anglickej The NIV - Study Bible. Dôležité časti tohto aparátu vš...

In stock See more...

45,00 €

Price for members 36,00 €

Biblia slovenská, ekumenický preklad, vreckový formát, modrá, 2018

Štvrté opravené vydanie Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie,...

In stock See more...

14,60 €

15,70 €

7 % off
Price for members 12,56 €

Príbeh o Vianociach

Táto interaktívna knižka obsahuje 50 viackrát použiteľných samolepiek rôznych predmetov, zvierat a biblických postáv, ktoré si deti samé vkladajú do piatich rozkladacích scén, a tak si vytvárajú svoj originálny biblický príbeh. Príbeh tejto...

In stock See more...

6,32 €

6,80 €

7 % off
Price for members 5,44 €

Obrázky s prekvapením: Kde je tvoj poklad?

V tejto knižke nájde malý čitateľ viaceré biblické príbehy. Samotná knižka nie je veľká, ale text je prispôsobený detskej mysli a obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Či v kruhu viacerých detí, alebo doma v detskej izbe, knižka m...

In stock See more...

1,02 €

1,10 €

7 % off
Price for members 0,88 €

Vianočný príbeh

Toto je príbeh úplne prvých Vianoc, bohato ilustrovaný, jednoducho a verne prerozprávaný. Pomáha deťom pochopiť okolnosti narodenia Pána Ježiša a vysvetľuje, prečo si pripomíname tento zázrak.

In stock See more...

3,26 €

3,50 €

7 % off
Price for members 2,80 €

Nová zmluva a Žalmy, Sväté písmo, ekumenický preklad

Nová zmluva a Žalmy v slovenskom ekumenickom preklade z roku 2009. V prílohe sa nachádza stručný chronologický prehľad udalostí Novej zmluvy, tabuľky mier, váh a peňazí, biblické časové miery na delenie dňa. Text je radený v jednom stĺpci...

In stock See more...

3,53 €

3,80 €

7 % off
Price for members 3,04 €

Sprievodca Bibliou pre študentov

Táto farebná publikácia je akousi vstupnou bránou k Biblii a biblickým dejom. Študenti sa môžu dozvedieť napríklad prečo v Biblii jestvujú dva zákony, akým spôsobom žili ľudia za čias Ježiša alebo čo sú to "zvitky od Mŕtveho mora" a mnoho ď...

In stock See more...

2,13 €

2,29 €

7 % off
Price for members 1,83 €

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 4

Pútavo prerozprávané biblické príbehy zo Starej zmluvy s týmito témami: príbeh o Jeftem, príbeh o Samsonovi, príbeh o Rút, príbeh o Samuelovi, prvý kráľ Izraela, mladý Dávid. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z originálneho vydani...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 5

Pútavo prerozprávané biblické príbehy zo Starej zmluvy s týmito témami: Dávid na úteku, Dávid vo vyhnanstve, kráľ Dávid, Dávidov hriech, Absolónova vzbura, zlatý vek Šalamúna. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z originálneho vydan...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Farebné samolepiace štítky do Svätého Písma (s DT knihami)

Farebné samolepiace štítky do Svätého Písma.

See more...

1,50 €

Out of stock

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 12

Pútavo prerozprávané biblické príbehy z Novej zmluvy s týmito témami: Ježišovo nanebovstúpenie, Príchod Ducha Svätého, Skutky apoštolov, Pisatelia listov, Nové nebo - nová zem. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z originálneho vyda...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 11

Pútavo prerozprávané biblické príbehy z Novej zmluvy s týmito témami: Ježiš víta všetkých; Ježiš povedal: "Ja som..."; príbehy, ktoré hovoria o tom, ako treba využiť príležitosť; veľkonočné udalosti. Texty príbehov sú doplnené ilustráci...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 9

Pútavo prerozprávané biblické príbehy z Novej zmluvy s týmito témami: sľúbený kráľ, Ježišovo detstvo, Ján Krstiteľ, Ježiš začína pôsobiť. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z originálneho vydania. Publikácia obsahuje Nihil obstat a...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 8

Pútavo prerozprávané biblické príbehy zo Starej zmluvy s týmito témami: Ezechielovo proroctvo, Boží ľud sa vracia domov, príbeh o Ester, príbeh o Jóbovi, Izraelská kniha hymnov, Príslovia, príbeh o Jonášovi, Malachiáš. Texty príbehov sú...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 6

Pútavo prerozprávané biblické príbehy zo Starej zmluvy s týmito témami: rozdelené kráľovstvo, nešťastie v Izraeli, Eliáš vyzýva bála, Eliáš - Boží posol, Izrael a Júdea, príbehy o Elizeovi. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z orig...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off

Biblické dejiny v 365 príbehoch, zošit 7

Pútavo prerozprávané biblické príbehy zo Starej zmluvy s týmito témami: spory v Judei a Izraeli, ťažké časy v Judei, posledné dni Judey, Daniel a jeho priatelia. Texty príbehov sú doplnené ilustráciami z originálneho vydania. Publikácia...

In stock See more...

0,10 €

0,42 €

76 % off