Biblie

Novější angloamerická teologie

Petr Macek
In stock

6,10 €

Product details

Publisher
Cat. number
86316K
ISBN
9788070171004
Pages
265
Dimensions
20,7 x 13,8 x 1,9 cm
Weight
397 g
Publication date
2008
Binding
Hardcover

Description

Přehledová práce sledující hlavní ideové proudy, směry či programová hlediska, jež se v angloamerické teologické tvorbě prosadily nebo v ní nepřestaly hrát důležitou roli od zhruba sedmdesátých let minulého století. Práce se pokouší jednotlivé směry, jejichž hranice se někdy překrývají, představit jak co do jejich ambicí, tak co do jejich společenského významu. Čtenáře seznamuje stručně s nejdůležitějšími mysliteli těchto seskupení a jejich stěžejními díly a do cílů jejich základního zaměření a s nimi spojeného způsobu teologické reflexe dává nahlédnout i ukázkami z reprezentativních děl.

Autor je docentem na katedře systematické teologie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

(Zdroj: Nakladatelství Kalich)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought