Biblia ako dar
Biblie

Biblia anglická, The Amplified Bible

In stock

26,39 €

Product details

Cat. number
81109
ISBN
0310951682
Pages
200
Dimensions
15,5 x 22,2 x 3,6 cm
Weight
958 g
Publication date
1987
Binding
Hardcover

Description

Anglická Biblia v preklade Amplified Bible (AMP) je doplnená o stranu s venovaním, rodinnú kroniku, predhovor, úvody k biblickým knihám, vysvetľujúce poznámky pod čiarou, bibliografiu, slovník, krátku konkordanciu a farebné mapy vytlačené na tvrdom papieri. Biblia má text usporiadaný do dvoch stĺpcov, písmo je vďaka primeranej veľkosti dobre čitateľné. 

Customers who bought this item also bought