Biblie

Předobrazy Krista ve Starém zákoně

Tomáš Petráček
In stock

3,90 €

Product details

Cat. number
11215
ISBN
9788071951926
Pages
78
Dimensions
20 x 12,7 x 0,7 cm
Weight
98 g
Publication date
2007
Binding
softcover

Description

Publikace přináší zamyšlení nad životem a činy patnácti starozákonních postav, které jsou určitými předobrazy Krista. Některé úvahy se týkají tradičních postav (Abrahám, Samson, David atd.), jiné si všímají neobvyklých osudů postav méně známých (Abigail, Tobiáš, Levitova žena atd.). Autor tak čtenářům pomáhá najít cestu k pokladům ukrytým na stránkách Starého zákona.

Biskup Dominik Duka v úvodu k této knize píše: Knížka čtenáři představuje ústřední motiv Písma svatého: Boží slovo, které znělo z úst proroků a bylo čteno při bohoslužbě v jeruzalémském chrámu či synagogách a které se stalo v Ježíši z Nazareta člověkem a přebývalo mezi námi. Bůh nehovoří jen slovem, ale také událostmi – předobrazy. Výrok sv. Jeronýma „neznalost Písma je neznalostí Krista“ je ilustrován právě touto publikací.

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D je odborným asistentem Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK v Praze pro obor české a obecné církevní dějiny. Současně pastoračně působí v kostele Panny Marie v Hradci Králové. Je autorem publikací Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11. – 12. století (2002), M.-J. Lagrange, Bible a historická metoda (2005), Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize: Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867 – 1938).

(Zdroj: www.kna.cz)

Customers who bought this item also bought