Biblie

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, pevná väzba

Anton Botek

12,80 €

Product details

Cat. number
15210
ISBN
8071414905
Pages
605
Dimensions
21 x 15,6 x 3,2 cm
Weight
806 g
Publication date
2005
Binding
hardcover

Description

Moderný a alternatívny preklad Historických kníh Starého zákona Mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny rozvoj.

Nachádzajú sa tu: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá a Druhá kniha Samuelova, Prvá a druhá kniha Kráľov, Prvá a druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá a druhá kniha Makabejcov.

Biblia obsahuje komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie, čierno-biele mapy, dodatky a index.

Customers who bought this item also bought