Biblie

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, mäkká väzba

Anton Botek

10,12 €

Product details

Cat. number
15209
ISBN
8071414905
Dimensions
20,5 x 14,6 x 2,8 cm
Weight
687 g
Publication date
2005
Binding
softcover

Description

Moderný a alternatívny preklad historických kníh Starého zákona mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny rozvoj.

V knihe sa nachádzajú: Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá a Druhá kniha Samuelova, Prvá a druhá kniha Kráľov, Prvá a druhá kniha Kroník, Kniha Ezdrášova, kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, kniha Judita, Kniha Ester, Prvá a druhá kniha Makabejcov.

Biblia obsahuje komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie, čierno-biele mapy, dodatky a index.