Biblie

Malý ekumenický katechizmus

Heinz Schütte
In stock

4,00 €

Product details

Cat. number
19460
ISBN
9788097451844
Pages
60
Dimensions
21x15x1
Weight
98 g
Publication date
2024
Binding
softcover

Description

Z nemeckého originálu Kleiner Ökumenischer Katechismus, piate doplnené vydanie

Rozdelenie kresťanstva oslabuje hodnovernosť ohlasovania Evanjelia. Úsilie o jednotu, teda ekumenické hnutie, vedie rozdelených kresťanov k vzájomnosti a sleduje Kristove ciele „aby všetci boli jedno… aby svet veril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).
V mohutnom ekumenickom hnutí spoznávame, že „to, čo nás spája, je oveľa mocnejšie než to, čo nás rozdeľuje,“ a to, „čo rozdeľuje, je v porovnaní s tým, čo spája, nepatrné“ (pápež Ján Pavol II.).
Práve o tomto spoločnom a o tom ešte rozdeľujúcom informuje táto knižka – Malý ekumenický katechizmus. Štruktúra knihy je prehľadná: po úvodnom informovaní o poverení a cieľoch ekumény hovorí v prvej časti o spoločnej viere, v druhej časti predkladá etické úlohy odvodené z viery a tretia časť obsahuje spoločné modlitby.
Autorom nemeckého originálu je Heinz Schütte, katolícky kňaz – ekumenista. Malý ekumenický katechizmus pripravil citlivým porovnávaním spoločného i rozdielneho predovšetkým medzi protestantským a katolíckym učením a praxou. Hodnotu diela vyzdvihujú úvodné slová ortodoxných, evanjelických a katolíckych biskupov a o jeho užitočnosti svedčí mnoho opakovaných vydaní.
Dielo odzrkadľuje nemecké pomery v období posledných dekád 20. storočia. Aj tak môže byť prínosné a žiadané i na Slovensku. Lebo popri nenáhlivom teologickom ekumenizme odborníkov i u nás jestvuje široko rozvinutý „ekumenizmus ľudu“ a ekumenické otázky sú aktuálnymi vo farnostiach, zboroch, v rodinách i v školách najmä pri vyučovaní náboženstva a etiky.