Biblie

Monumentálna udalosť | Biblické učenie o druhom príchode Krista

W.J.Grier
In stock

3,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
19449
ISBN
9788089827503
Pages
84
Dimensions
23x15,5x0,5
Weight
146 g
Publication date
2023
Binding
softcover

Description

Toto útle dielko ponúka na malom priestore 84 strán veľmi veľa - kompletný prehľad biblického a historického učenia o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Táto veľmi dôležitá a často kontroverzná téma je v tejto knihe prezentovaná veľmi triezvym, no súčasne veľmi čítavým spôsobom. Autor ukazuje, čo o tejto téme hovorí Písmo, čo o nej učil Pán Ježiš a apoštoli, čo o nej hovorí Starý zákon a ako sa k učeniu Starého zákona stavia Nový zákon, čo o tejto téme hovorí kniha Zjavenia a obzvlášť toľko diskutovaná 20. kapitola knihy Zjavenia. Ďalej ukazuje, čo k tejto téme hovorili cirkevní otcovia a reformátori. Ukazuje tri hlavné pohľady na druhý príchod a tri hlavné pohľady na knihu Zjavenia.

Ide o veľmi informatívnu knihu ako pre bežného čitateľa, tak aj pre služobníkov slova s cirkvi.

Customers who bought this item also bought