www.eshop.biblia.sk
Biblie

Plagát s biblickým textom (1 Pt 1,24-25)

0,90 €

Bežná cena 2,16 €

Product details

Cat. number
10056
Dimensions
48,5 x 34 cm
Weight
41 g
Publication date
2008

Description

Plagát s textom 1 Pt 1,24-25: "Všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva naveky."

Customers who bought this item also bought