Biblie

Slová útechy v ukrajinskom jazyku, brožúrka

In stock

0,50 €

Product details

Cat. number
81425
ISBN
9781771243568
Pages
28
Dimensions
14 x 10,8 x 0,2 cm
Weight
27 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Boh je našim útočiskom a silou.

Výber biblických citátov zo Starej a Novej zmluvy s tématikou utrpenia a Božieho zabezpečenia.

Customers who bought this item also bought