Biblie

Kazatel, Český ekumenický komentář k SZ Z25

Filip Čapek
Damaged

9,38 €

Bežná cena 12,50 €

Product details

Type of damage Slightly damaged cover
Cat. number
70235
ISBN
9788087287910
Pages
382
Dimensions
22,5 x 15,5 x 2,4 cm
Weight
640 g
Publication date
2016
Binding
hardcover

Description

Ve Starém zákoně i v celé Bibli snad není kniha, jež by tak pronikavým způsobem odrážela dobu svého vzniku, navíc dobu, která se v mnohém podobá té dnešní. Jde o teologické a zároveň i hluboce filozofické pojednání. Kazatel se zamýšlí nad otázkami lidské existence, jejího smyslu, poslání, ale i konce. Zejména se pak ptá, jakou roli v tom všem hraje Bůh, co je dobro a jakým způsobem dosáhnout moudrosti. Argumentace je dramatická, víceznačná a v mnohém překvapivě věrně zrcadlí uvažování nad dnešní dobou – hledání jistoty v nejistém čase „globalizovaného“ světa, kde jedna verze skutečnosti soupeří s druhou a žádné není dána přednost.

doc. Filip Čapek, Th.D. (*1971) docent Katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a farář Českobratrské církve evangelické. Studoval v Praze, Heidelbergu, Oxfordu a Jeruzalémě. Zabývá se starozákonní hermeneutikou a biblickou archeologií.

(Zdroj: Česká biblická spoločnosť)