Chcete doručenie vašej objednávky do 24.12, vytvorte ju najneskôr do 18.12. Viac informácií
www.eshop.biblia.sk
Biblie

Hebrew Poetry in the Bible | A Guide for Understanding and for Translating

In stock

29,38 €

Price for members 26,44 €

Product details

Cat. number
81195
ISBN
0826700373
Pages
246
Weight
389 g
Publication date
2000
Binding
softcover

Description

Autor sa zaoberá problematikou prekladu poézie Starej Zmluvy. Dotýka sa životného štýlu a žánrov v hebrejskej poézii, rozoberá črty, básnickú štruktúru či preklad starozmluvnej poézie v kontexte Novej zmluvy.