Biblie

Prečo prebudenie neprichádza

Leonard Ravenhill

5,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
18003K
ISBN
9788081750670
Pages
124
Dimensions
21 x 14,7 x 0,9 cm
Weight
159 g
Publication date
2020
Binding
softcover

Description

Kniha Prečo prebudenie neprichádza je volaním Božieho srdca ku všetkým Božím deťom navrátiť sa k tomu, čo má skutočný význam. Skutočný význam nie z obmedzeného pohľadu častnosti, ale z pohľadu, ktorý tak mnoho Božích detí stráca, z pohľadu večnosti. Táto kniha je výzvou pre každého kresťana položiť si otázku, ktorú jej autor mnohokrát vo svojich kázňach kládol svojim poslucháčom: "Stoja veci, pre ktoré žiješ, za Kristovu smrť?" Napriek tomu, že Leonard Ravenhill ju napísal pred viac ako polstoročím, je viac ako zjavné, že jej odkaz je dnes aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Ravenhill bol mužom modlitby, mužom, ktorý poznal svojho Boha, mužom, ktorý sa nedal zmiasť prívalom svetskosti do Cirkvi. Na jeho živote a z jeho kníh je vidieť túžbu, aby bolo posvätené meno nášho Spasiteľa, aby zajatým bolo vyhlásené prepustenie na slobodu a aby sa Cirkev budovala milosťou a pravdou. Drahý čitateľ, nech Ti je táto kniha povzbudením aj napomenutím deň čo deň vchádzať do svojej komôrky a zotrvávať pred Trónom milosti.

Leonard Ravenhill (1907 - 1994) pôsobil ako evanjelizátor, kazateľ, autor kníh, avšak najlepšie ho vystihuje slovo modlitebník. Svojou službou prinášal ovocie ako v Británii, tak aj v USA, kde sa presťahoval s rodinou v roku 1958. Jeho známy výrok "žiaden človek nie je väčší ako jeho modlitebný život," jasne vyjadruje silný dôraz, ktorý kládol na modlitbu. Ravenhill nevyhľadával uznanie ľudí, a preto sa nebál ostro konfrontovať vlažnosť v životoch kresťanov. Jeho život a služba inšpirovali a zásadne ovplyvnili mnohých ďalších Božích služobníkov, spomedzi ktorých sú napríklad Keith Green, Paul Washer, David Wilkerson a Ravi Zacharias.

Customers who bought this item also bought