Biblie

Spása je u Hospodina | Úvod do systematickej teológie

John M. Frame
In stock

14,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
19120K
ISBN
9788081561016
Pages
353
Dimensions
21 x 14,7 x 2,6 cm
Weight
425 g
Publication date
2017
Binding
softcover

Description

Kniha takmer neformálnym spôsobom rozoberá biblické pravdy, vysvetľuje kľúčové pojmy systematickej teológie a premýšľa o ich význame a vzťahoch.

John M. Frame je profesorom systematickej teológie na Reformovanom teologickom seminári v Orlande. Je autorom mnohých kníh, viaceré z nich získali ocenenie asociácie evanjelikálnych vydavateľov ECPA.

Kniha je napísaná z neskryte reformovaných pozícií, takže je prirodzené, že nie všetci budete súhlasiť so všetkými jej výrokmi. Každý však bude obohatený jej pozorným čítaním, lebo je jasné, že ju napísal hlboko premýšľajúci človek, ktorého poznanie vedie k hlbšej láske k Bohu a k citlivejšiemu prístupu k ľuďom. Preto s radosťou odporúčam slovenským čitateľom tento jasný výklad celého systému teológie. - Ján Henžel, tajomník Rady Cirkvi bratskej, učiteľ dejín dogiem

Customers who bought this item also bought