Biblie

Nová zmluva ruská, v štandardnom formáte

In stock

9,40 €

Bežná cena 14,24 €

Product details

Cat. number
81067
ISBN
5855242196
Pages
604
Dimensions
13 x 20,5 x 2,5 cm
Weight
480 g
Publication date
2005
Binding
hardcover

Description

Nová zmluva v Ruskom modernom preklade. Text je jednostĺpcový s veľkými a ľahko čitateľnými znakmi. Poznámky a krížové odkazy sú uvedené pod biblickým textom, v závere sa nachádza stručný slovník.

Ruský moderný preklad

Ide o preklad z pôvodných jazykov z roku 2005. Ruský moderný preklad Nového zákona sa vyznačuje presným prenosom významu Svätého písma v kombinácii s jasnosťou a prístupnosťou. Jednou z hlavných úloh prekladu je reflektovať v modernom literárnom jazyku sémantickú, štylistickú, žánrovú a umeleckú rôznorodosť kníh Nového zákona. Preklad vychádza z najlepších vydaní pôvodných textov Nového zákona a využíva najnovšie poznatky biblickej vedy. V druhom vydaní bol text podstatne prepracovaný, berúc do úvahy kritické pripomienky odborníkov a čitateľov. Kniha je určená širšiemu okruhu čitateľov.

 

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought