Dieťa a Biblia

Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu

Product details

Catalogue number: 19070
ISBN: 8071415103
Pages: 112
Dimensions: 24 x 17,5 x 0,6 cm
Weight: 212 g
Publication date: 2006
Binding: Softcover
Language: Slovak

Description

Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogickou a dramatickou výchovou sa pozerajú na Bibliu ako na bohatý prameň pedagogických a dramatických podnetov pre detské vnímanie. Okrem stručného všeobecne pedagogického úvodu so zameraním na dramatickú výchovu je kniha zbierkou hier a „scénok“, ako aj divadelných „scenárov“ s biblickými námetmi. Tie sú odstupňované podľa schopností detí i podľa náročnosti realizácie. Dopĺňa ich inštrukčný obrazový materiál.

Publikácia je výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí v kresťanskom prostredí a v kresťanskom duchu pracujú s deťmi: pre animátorov, katechétov, pre detské tábory či centrá voľného času.

Customers who bought this item also bought

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Related products

2,00 €

Out of stock