Biblie
Predvianočné zľavy mínus 30 %

Otčenáš, súhrn celého evanjelia | Biblicko-spirituálne zamyslenia o Pánovej modlitbe

František Trstenský
In stock

5,90 €

Product details

Cat. number
19027
ISBN
9788056104262
Pages
126
Dimensions
16,5 x 12 x 0,9 cm
Weight
113 g
Publication date
2017
Binding
softcover

Description

"Rozhodol som sa napísať túto knižku, aby som sebe a každému, kto po nej siahne, nanovo priblížil hĺbku a bohatstvo Pánovej modlitby, ako ju vnímam ja. Otčenáš nás spája ako synov a dcéry s nebeským Otcom, ku ktorému sa obraciame, a ako bratov a sestry jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý nám odovzdal túto modlitbu. Je to modlitba členov Božej rodiny.

Otčenáš je mimoriadne náročná modlitba. Keď sa ju modlíme, uvedomujeme si, že stojíme uprostred zraneného sveta a zaväzujeme sa zo všetkých síl pracovať na jeho uzdravení a spáse. Otčenáš totiž od nás vyžaduje prácu na budovaní Božieho kráľovstva v nás a okolo nás..." (z úvodu Františka Trstenského).

Zopár myšlienok z knihy Otčenáš, súhrn celého evanjelia:

  • Boh nie je iba nejakou energiou, ale živou osobou, bytosťou, ktorá človeka volá, hovorí k nemu a zaobchádza s ním ako so slobodnou bytosťou.
  • Čas si pre modlitbu nachádza ten, kto má túžbu stretnúť Boha.
  • Ak má týždeň 10 080 minút, koľko z nich venujete Bohu?
  • Pri prosbách Otčenáša si môžeme byť istí, že sa vždy budú páčiť Bohu.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought