Biblie

Skutky apoštolov, cesta Slova | Lukášovo dielo 2.

Massimo Grilli
In stock

11,00 €

Product details

Cat. number
19014
ISBN
9788089120482
Pages
110
Dimensions
21 x 15 x 0,6 cm
Weight
168 g
Publication date
2016
Binding
softcover

Description

Výstižný názov publikácie upriamuje našu pozornosť na to, že viac ako o cesty apoštolov, ide o cestu samotného Slova, ktoré sa z Jeruzalema šíri malou Áziou, Európou, až sa dostáva do srdca rímskeho impéria, do Ríma.

Tak ako v predošlých publikáciách venovaných evanjeliám podľa Marka, Matúša a Lukáša, aj táto kniha je rozdelená do 12 kapitol. Prvá je všeobecným úvodom, ktorý sa venuje autorstvu, vzniku, štruktúre a teológii Skutkov apoštolov. V nasledujúcich sa Massimo Grilli zaoberá vybranými kapitolami, na základe ktorých predstavuje základné teologické línie.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought