Biblie

Biblia slovenská, rímskokatolícka, vrecková, oranžová farba

In stock

19,00 €

Product details

Cat. number
19017
ISBN
9788081613104
Pages
1880
Dimensions
15,5 x 12 x 4 cm
Weight
563 g
Publication date
2018
Binding
softcover

Description

Toto vydanie kompletného Svätého písma vychádza v obľúbenom vreckovom formáte. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale vzadu za textom Písma. Poznámky sú uvedené podľa doterajších vydaní Biblie v Spolku svätého Vojtecha. Ich autorom je prof. Jozef Heriban SDB, ale pre potreby vreckového vydania ich skrátil a upravil ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Pri príprave Biblie odborne spolupracoval ThDr. Milan Sova, PhD.

Obsahuje:

  • úvodné  poznatky o Biblii
  • úvody k jednotlivým knihám
  • poznámky na konci (nie pod čiarou)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought