Biblie

Komentár k Jakubovmu listu

František Trstenský
In stock

7,00 €

Product details

Cat. number
43240
ISBN
9788089120253
Pages
127
Dimensions
20,5 x 14,5 x 0,6 cm
Weight
180 g
Publication date
2010
Binding
softcover

Description

Autor tejto publikácie predstavil komentár k Jakubovmu listu. Kniha sa delí na dve hlavné časti. V jej prvej časti sa autor zameral na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru, ako aj hlavné teologické témy. Venuje sa otázke identifikácie autora Jakubovho listu s novozákonnými nositeľmi mena Jakub a vysvetľuje rôzne prístupy k listu v priebehu dejín. Druhá časť obsahuje exegézu jednotlivých kapitol. Jakubov list má celkovo 5 kapitol a autor sa usiloval po jednotlivých veršoch a kapitolách objasniť nielen jednotlivé pojmy, ale aj ich význam pre súčasného čitateľa.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought