Biblie

Biblický komentář ke Starému zákonu

William MacDonald

34,90 €

Product details

Cat. number
59201
ISBN
9788090673205
Pages
965
Dimensions
24 x 17 x 5 cm
Weight
1475 g
Publication date
2017
Binding
hardcover

Description

Smyslem tohoto Biblického komentáře je poskytnout běžnému křesťanskému čtenáři základní informace o tom, čemu se věnuje svatá Bible. Komentář si klade za cíl také rozvíjet lásku k Bibli a chuď ji číst, aby se věřící člověk chtěl ponořit hlouběji do jejích nevyčerpatelných pokladů. Biblisté zde, doufám, najdou potravu pro svou duši a přitom laskavě pochopí, že kniha nebyla napsaná především pro ně.

Každá biblická kniha zde má svůj úvod, poznámky a bibliografii. Jednotlivé starozákonní knihy jsou vysvětlovány po úsecích několika veršů a komentář je doplněn praktickými aplikacemi duchovních pravd, případně studiem předobrazů. Zvláštní důraz a podobný výklad mají úseky ukazující na příchod Vykupitele.

Knihy Žalmů, Přísloví a Kazatele jsou zpracovány po jednotlivých verších, jednak proto, že je nelze navzájem spojovat a jednak proto, že většina věřících lidí je chce studovat do větší hloubky.
Snažili jsme se zaujímat stanoviska k problematickým úsekům a tam, kde to je možné, dát alternatívní vysvětlení. Mnoho úseků přivádí komentátory k zoufalství a musíme přiznat, že stále "vidíme v zrcadle, zastřeně".

Důležitější než jakýkoli komentář je však samotné Boží slovo, jak je osvětluje svatý Boží Duch. Bez něho není život, růst, svatost ani užitečná služba. Měli bychom Bibli číst, studovat, učit se zpaměti, přemýšlet o ní a především ji poslouchat, jak někdo řekl: "Poslušnost je orgán duchovního poznáni."

– předmluva autora

(Zdroj: Křesťanské sbory)

Customers who bought this item also bought