Biblie

Nová študijná Biblia Aloisiana 1, Genezis 1 - 11 | Doplnok ku komentárom k Starému zákonu

In stock

3,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
12208
ISBN
9788081750250
Pages
71
Dimensions
21 x 14,6 x 0,5 cm
Weight
110 g
Publication date
2016
Binding
mäkká, brožovaná

Description

Predkladáme čitateľom pilotnú časť novej študijnej Biblie. Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii niekoľko verzií Biblie tohto druhu, z ktorých preklad Boteka s poznámkami Jeruzalemskej Biblie je široko používaný na teologických fakultách, ale aj na pedagogických fakultách s výučbou katechetiky.

Tak ako písanie jednej komentárovej rady nevylučuje vznik inej rady s odlišným prístupom a so zameraním na iné publikum, aj komentované Biblie majú svoje špecifiká podľa prostredia, v ktorom vznikajú a cieľovej skupiny, ktorej sú adresované.

Biblia Aloisiana je produktom komentárovej rady Komentáre k Starému Zákonu (KSZ), ktorá je od roku 2005 v procese písania pod záštitou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. KSZ sú zamerané na hlbšie štúdium kánonického textu v pôvodnom jazyku a na jeho porozumenie v reáliách prostredia a kultúry, kde vznikal, ale zároveň poskytujú ukážky ranokresťanskej a rabínskej recepcie daného textu. Nevyhnutnou súčasťou komentára je aj celkový pohľad na jednotlivé perikopy z hľadiska ich štruktúry a širšej aplikácie či už v liturgickej praxi, alebo v pastorácii. Je pochopiteľné, že študijná Biblia musí byť z praktických dôvodov redukovaná systematickým výberom informácií z komentára a nie je teda jeho náhradou, ale skôr doplnkom.
 
Výber komentárov je v našom vydaní študijnej Biblie viazaný na priblíženie textu v jazykovej a historickej rovine. Napriek tomu, že je naším cieľom poskytnúť čitateľovi relevantné informácie bez toho, aby sme predpokladali jeho znalosti z hebrejčiny, uvádzame biblický text v dvojjazyčnej verzii, kde je každý verš slovenského prekladu, ktorý je prevzatý z komentárovej rady, uvedený paralelne k hebrejskému, masoretskému textu. Chceme tak podnietiť používanie našej publikácie aj pri vyučovaní hebrejčiny na teologických fakultách, pri ktorom sa študenti okrem výučby jazyka môžu hneď oboznámiť aj s faktami dôležitými pre výklad textu.

Na záver by som chcel poznamenať, že tak ako KSZ sú kolektívnym, ekumenickým dielom slovenských biblistov, je ním prirodzene aj Biblia Aloisiana, ktorá čerpá primárne z KSZ. Chcem sa teda v prvom rade poďakovať celému tímu autorov, ktorí pripravovali a ďalej pripravujú biblické komentáre rady KSZ za ich profesionálny prístup. Chcem sa zároveň poďakovať vydavateľstvu ViViT za ochotu a promptný prístup pri riešení záležitostí, ktoré predchádzajú samotnému vydaniu publikácie.

Jozef Tiňo

Bratislava, december 2016

Customers who bought this item also bought