Biblická konkordancia

In stock

Product details

Catalogue number: 10016
ISBN: 9788089846030
Pages: 719
Dimensions: 20 x 14 x 3,3 cm
Weight: 730 g
Publication date: 2016
Binding: Softcover
Language: Slovak

Description

Biblická konkordancia k Roháčkovmu prekladu Biblie, šieste vydanie

Účelom biblickej konkordancie je pomôcť čitateľovi Biblie pri vyhľadávaní jednotlivých výrazov alebo veršov. Skúsenosti už neraz ukázali, že ani najzbehlejší čitatelia Biblie nemôžu poznať úplne celý slovný a vecný obsah Biblie naspamäť, takže siahnu po pomôcke, ktorá by im pomohla v práci, a tou býva spravidla biblická konkordancia. 

Biblická konkordancia je presnou kópiou jej predchádzajúcich vydaní. Vývoj v spôsobe tlače však spôsobil, že nebolo možné použiť pôvodnú technológiu. Preto vydanie z roku 2016 vzniklo skenovaním a len nepatrnou grafickou úpravou predošlých vydaní, bez akéhokoľvek zásahu do pôvodného textu. Istým nedostatkom sú nedokonalosti pôvodnej sadzby a tlače, ktoré sa opakujú aj v tomto vydaní. Napriek tomu však veríme, že cenný obsah tejto Biblickej konkordancie prinesie jej používateľom hojný úžitok pri hlbšom spoznávaní Biblie. 

Tento titul je taktiež v ponuke pre "Krabicový predaj" balenie po 10 kusov. Ide o zľavu poskytovanú výhradne pre zbory, farnosti, cirkevné a misijné organizácie, ktoré sa nezaoberajú komerčnými aktivitami. Zľava pri krabicovom predaji je 15 % z pôvodnej ceny. Jednotlivé zľavy sa nedajú kombinovať, odporúčame overiť, či na požadovaný tovar nie je ešte výhodnejšia akčná zľava. 

Related products

Reviews

Michal, 18.10.2018
Veľmi užitočná pomôcka pre štúdium biblických tém, resp. slov a ich významov. Ak si človek prečíta len jeden verš, môže nadobudnúť nejakú predstavu o význame. Avšak ak si pomocou konkordancie vie vyhľadať viacero výskytov s rovnakým výrazom, pomáha to lepšiemu pochopeniu a predchádza sa tak mylnému výkladu.
100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Customers who bought this item also bought

13,76 €

14,80 €

7 % off
Price for members 11,84 €
18 damaged from 11,10 €