Biblie

Biblický komentář k Novému zákonu

William MacDonald

34,90 €

Product details

Cat. number
59200
ISBN
9788090673212
Pages
1113
Dimensions
24 x 17 x 5,4 cm
Weight
1686 g
Publication date
2015
Binding
hardcover

Description

Nově vyšel komentář, který doporučujeme všem věřícím, zejména sloužícím bratřím. Jeho přednostmi jsou:

  • vykládá každý verš jednotlivě
  • uvádí historické a geografické souvislosti
  • u náročnějších úseků uvádí více výkladů a zdůvodní, který z nich upřednostňuje a proč
  • obsahuje asi čtyřicet tématických exkurzů
  • vede k praktickým aplikacím
  • je srozumitelný pro běžného čtenáře
  • komentář ocení běžní vedoucí biblického vyučování, kazatelé a pravidelní čtenáři Bible
  • byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků
  • rozsah: asi 1120 stran

Něco o autorovi:

Známý biblista pracoval dlouhá léta jako redaktor Emauských biblických kurzů. Je autorem více než šedesáti různých publikací, biblických komentářů, korespondenčních kurzů a knih motivujících k duchovnímu růstu (například Pravé učednictví, Hledejte nejprve…).

Dlouhá léta vyučoval na Emauzské biblické škole, později ji sám vedl. Vedle psaní a vyučování v různých zemích se věnoval osobnímu učednictví s mladými lidmi, pro které připravil samostatný desetiměsíční program. Zůstal svobodný, aby se mohl více věnovat Božímu dílu. V roce 2007 odešel k svému Pánu Ježíši Kristu, kterého nade vše miloval.

 

(Zdroj: Křesťanské sbory)

Customers who bought this item also bought