Biblie

Život patriarchu Jozefa

In stock

1,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
16204
Pages
224
Dimensions
14,7 x 10,6 x 0,8
Weight
96 g
Publication date
1988
Binding
softcover

Description

Príbeh starozákonného patriarchu, ktorého život osobitným spôsobom usmerňovala Božia prozreteľnosť. Úvahy o postave patriarchu Jozefa nám môžu pomôcť lepšie poznávať vedenie Božie v aj našom živote.

– J. Ondrej Markuš
 
 

Customers who bought this item also bought