www.eshop.biblia.sk
Biblie

Zborník 2008 | Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie

0,50 €

Product details

Cat. number
10063
ISBN
9788085486544
Pages
102
Dimensions
23,5 x 16,7 x 0,6 cm
Weight
187 g
Publication date
2009
Binding
softcover

Description

Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. Zborník obsahuje štúdie významných teológov (názvy tém ponúka obsah):
prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
Ing. Ján Henžel, PhD.
Rev Dr. Ottó Pecsuk
doc. ThDr. Ján Grešo
ThDr. Albín Masarik, PhD.
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
doc. ThDr. Pavel Prochádzka, PhD., mim. prof.
 
Recenziu vykonal prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

Customers who bought this item also bought