Biblie

Biblia česká, kralická, šestidílná

In stock

99,00 €

Product details

Cat. number
70222
ISBN
9788087287781
Pages
2811
Dimensions
24 x 18,5 x 8,3 cm
Weight
2384 g
Publication date
2014
Binding
pevná, umelá koža

Description

Česká kralická Biblia je známa mnohým generáciám čitateľov Božieho Slova. Prvé vydanie kralickej Biblie (1579 – 1594) bolo šesťdielne a vynikalo rozsiahlym výkladovým a poznámkovým aparátom. Tento aparát bol doposiaľ väčšine čitateľov neznámy a nedostupný, aj keď obsahuje mimoriadne historické, bohemistické a teologické dedičstvo. Česká biblická spoločnosť na konci roka 2014 vydala prvé kompletné vydanie českej kralickej Biblie v jednom zväzku, vrátane pôvodných poznámok. Toto vydanie sa vyznačuje modernou, dobre čitateľnou grafickou úpravou, ktorá sa snaží nadviazať na vysokú typografickú kvalitu pôvodnej tlače a sprostredkovať ju dnešným čitateľom. Cieľom edície je tiež predstaviť súčasnému čitateľovi kompletné znenie "Šestidílky" tak, aby boli zachované všetky podstatné jazykové vlastnosti pôvodného diela, rešpektujúc súčasnú bohemistickú edičnú prax. Publikovaný text zachováva niektoré jazykové zvláštnosti, ktoré boli v neskorších vydaniach kralickej Biblie často odstránené. Podáva tak veľmi zaujímavé svedectvo o češtine, ktorá sa neskôr, v období národného obrodenia, stala východiskom pre novodobý spisovný jazyk.

Viac o preklade:

Kralická Biblia predstavuje vrcholné prekladateľské dielo 16. storočia. Vo svojom pôvodnom vydaní bola aj mimoriadnym knižným dielom. Prekladatelia z Jednoty bratskej pri preklade vychádzali z pôvodných jazykov biblického textu (hebrejčina, gréčtina, aramejčina). Český kralický preklad významne ovplyvnil nielen českú biblickú teológiu, ale aj neskoršie české preklady, ako aj vývoj českého spisovného jazyka a pravopisu. 

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought