Biblie

Dějiny náboženského myšlení IV: Od epochy objevů po současnost

Mircea Eliade
In stock

21,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
64205
ISBN
9788072982820
Pages
551
Dimensions
21,1 x 14,5 x 3,3 cm
Weight
736 g
Publication date
2008
Binding
hardcover

Description

Druhé opravené vydání

Čtvrtý, závěrečný svazek byl napsán řadou významných specialistů, religionistů a etnologů, neboť Eliade krátce před svou smrtí již neměl dost sil, projekt sám dokončit. Dvanáct kapitol je věnováno především náboženským světům Austrálie, Oceánie, Japonska, Číny, Indonésie, západní a východní Afriky a Severní, Jižní a centrální Ameriky. Poslední kapitola se zabývá náboženskou kreativitou a procesem sekularizace v Evropě od dob osvícenství se zvláštním zaměřením na německou filosofii.

(Zdroj: Oikoymenh)

Customers who bought this item also bought