Biblie

Úvod do judaistiky | Studium

Günter Stemberger

4,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
71332K
ISBN
9788070219881
Pages
228
Dimensions
19,5 x 14 x 1,3 cm
Weight
266 g
Publication date
2010
Binding
softcover

Description

S touto knihou se na český trh dostává první ucelená příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury. Nabízí názorný a jasně uspořádaný základní přehled o oboru, umožňující začátečníkum rychlé proniknutí do disciplíny a pokročilým opakování látky. Günter Stemberger, profesor judaistického ústavu vídeňské univerzity, popisuje historické předstupně judaistiky jako vědného oboru, hlavně od počátku 19. století a tzv. "vědy o židovství", a představuje stěžejní otázky, texty a metody soudobého studia judaistiky. Hlavní části knihy věnuje čtyřem epochám židovských dějin a kultury: době druhého chrámu (400 př. n. l. až 70 po n. l.), období klasického rabínství s centry v Palestině a Babylonii (10. století), středověku s těžištěm v Evropě a novověku.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought