Warren. W. Wiersbe

View

1.Samuelova - Žalmy, výkladový komentár Biblie

WARREN W. WIERSBE byl mezinárodně známý teolog a bývalý kazatel Moodyho sboru v Chicagu. Deset let bylo jeho jméno spojeno s rozhlasovým pořadem Back to the Bible (Zpět k Bibli). Nejprve v něm působil jako učitel biblistiky a poté se stal j...

In stock See more...

48,20 €

Galatským - Zjevení Výkladový komentář Bible

Tato část Výkladového komentáře Bible rozebírá druhou polovinu Nového zákona: zbývající Pavlovy epištoly, listy Petra, Jakuba, Jana, Judy a list Židům. Tyto texty se zabývají složitými teologickými otázkami, předkládají důležité křesťanské...

In stock See more...

48,80 €

Búh nespěchá

Tato kniha přináší povzbuzení pro chvíle, kdy nás křesťanský život začíná unavovat a ztrácíme trpělivost. Z naší uspěchané společnosti jsme zvyklí na jídla ohřátá v mikrovlnce a na to, že se vážné problémy vyřeší za necelou půlhodinu jako...

In stock See more...

8,10 €

Matouš - 2. Korintským, výkladový komentář Bible

Nový zákon začíná čtyřmi evangelii, dobrou zprávou, kterou předpovídali proroci: Mesiáš přijde – narodí se panně v Betlémě. Každý z autorů evangelií zachycuje určitý obraz Krista – jeho života, smrti a vzkříšení. Pak Kristovi následovníci u...

In stock See more...

51,00 €

Po každé ráně jsem trochu výš

Vyskytují se na vaší cestě životem balvany? Použijte je jako schody, které vám pomohou vyšplhat výš! Nemůžeme zabránit tomu, aby do našeho života přicházely krize, ale můžeme je co nejlépe využít. V knize Po každé ráně jsem trochu výš nab...

In stock See more...

8,50 €