Thomas Römer

Thomas Christian Römer (*1955), je švajčiarsky exegéta, filológ a biblista nemeckého pôvodu. Po ukončení pedagogickej činnosti na univerzite v Ženeve sa stal profesorom Starého zákona na univerzite v Lausanne a od roku 2007 pôsobí na Collège de France, ktorej správcom sa stal v roku 2019.

View

Skrytý Bůh

Některé biblické texty líčí Boha skutečně podivně: utopil své stvoření v potopě, žádá Abrahama, aby obětoval jediného syna, nechá zemřít prvorozené v Egyptě, nelítostně trestá Izraelce křepčící kolem zlatého telete... V pruběhu dějin spoust...

In stock See more...

5,50 €

Zapovězené žalmy

Biblickým žalmum se v tradici přezdívá Písně chvály. Ve skutečnosti však navzdoru názvu sbírka žalmu neobsahuje jen chvály. Naopak, převládají spíš nářky a modlitby úzkosti. Více než zpěvum chval a vděčnosti, jež čtenáři většinou duvěrně z...

In stock See more...

4,80 €

Skrytý Bůh

Některé biblické texty líčí Boha jako válečníka nebo původce etnických čistek. Jak takové texty vlastně čteme, když příliš nejdou dohromady s představou laskavého Otce, kterou si křesťané vytvořili při četbě Nového zákona? Autor (profesor...

See more...

4,00 €

Out of stock

Zapovězené Žalmy

V první části se autor věnuje modlitbám těch, kdo se cítí opuštěni a komu Bůh neodpovídá. Ve druhé části pak dosti šokujícím žalmovým výzvám, aby Bůh už vykonal pomstu nad všemi nepřáteli. Jak těmto žalmům plným násilí porozumět a proč byly...

See more...

3,60 €

Out of stock