Štefan Vragaš

Štefan VRAGAŠ  sa narodil 1929 v Koválove, okr. Senica. Zmaturoval na gymnáziu v Trnave, 1949 – 53 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, bol pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV. V r. 1965 emigroval do Talianska kde študoval na Lateránskej univerzite v Ríme a následne bol vysvätený za kňaza. Od r. 1970 bol kňazom vo viedenskej arcidiecéze, súčasne si nostrifikoval bratislavské štúdium na viedenskej univerzite, od 1990 externe prednášal sociálnu náuku cirkvi na R. k. cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Spoluautor 5-zv. Slovníka slovenského jazyka, napísal Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, pripravil preklad životov Cyrila a Metoda na vydanie v Ríme. Do slovenčiny prekladal náboženskú literatúru – teológov M. Schmausa, Günthöra a Muschalka. Napísal viaceré štúdie, články a recenzie do periodík Echo, Hlasy z Ríma, Diakonia, Most, Wiener slawischer Jahrbuch, Il mondo slavo, Slowakei, súčasne prispieva do slov. vysielania vatikánskeho rozhlasu. Výber z jeho diela vyšiel pod názvom V službe Ducha . Vedúci projektu Teologického a náboženského slovníka 1, A – K (2006). V roku 2000 pripravil rozhlasový cyklus s názvom O význame a dôležitosti katolíckeho sociálneho učenia. Pápež Benedikt XVI. ho marci 2009 vymenoval za pápežského preláta.

View

Život Konštantína Cyrila, Život Metoda

Nové vydanie vzácnych historických životopisov svätých Cyrila a Metoda v spracovaní kňaza a jazykovedca Štefana Vragaša. Oba životopisy vznikli pravdepodobne ešte za Metodovho života v 9. storočí. Autorstvo Života Konštantína sa pripisuje...

See more...

1,00 €

Out of stock

Teologický a náboženský slovník, L - Ž

Teologický a náboženský slovník je priekopníckym dielom v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Je koncipovaný v duchu teológie Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pokoncilového teologického bádania. Slovník podáva základné informácie,...

In stock See more...

9,00 €

Teologický a náboženský slovník, A - K

Teologický a náboženský slovník je priekopníckym dielom v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Je koncipovaný v duchu koncilovej teológie Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pokoncilového teologického bádania. Slovník podáva základné...

In stock See more...

9,00 €