Richard Rohr

Richard Rohr (nar. 20. 3. 1943,  KansasUSA) je americký františkánsky kňaz, kazateľ a spisovateľ. Patrí k predstaviteľom duchovnej obnovy v USA.K františkánom vstúpil v roku 1961 a v roku 1970 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku získal titul magistra teológie v Daytone. V roku 1971 založil v Cincinnati v štáte Ohio komunitu Nový Jeruzalem a neskôr v roku 1986 Centrum pre akciu a kontempláciu v Albuquerque v Novom Mexiku, kde v súčasnosti pôsobí ako zakladajúci riaditeľ. Dnes žije ako pustovník na okraji františkánskej komunity v Albuquerque a svoj čas venuje práci v komunite, kázaniu a vyučovaniu na všetkých kontinentoch. V roku 2005 navštívil aj Slovensko.

View

Božský tanec

„Boha“ kdysi západní civilizace považovala za jistotu, nyní jde o jednu z našich nejkontroverznějších myšlenek. Vedly se spory a bojovaly války a lámala se srdce, když se lidé snažili přivlastnit si, definovat nebo se dokonce jen vztáhnout...

See more...

14,05 €

Out of stock

Adamův návrat

I u nás dobře známý americký autor duchovně terapeutické literatury předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpret...

See more...

10,00 €

Out of stock

Skryté věci

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a pro náboženství byl z...

See more...

8,60 €

Out of stock

Nahá přítomnost

V této knize nás chce americký františkán a autor mnoha knih, Richard Rohr, skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abych...

See more...

6,50 €

Out of stock

Duchovní bratři

Teolog „chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav – mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea. "Vyrostli jsme s nimi, ale asi...

In stock See more...

6,10 €

Stát se moudrým mužem

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se...

In stock See more...

7,50 €

Pád vzhůru

První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho...

See more...

7,99 €

Out of stock